032 / 74 34 375    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - MHD Trenčín - vývesky

28. októbra (pôvodný názov: Soblahovská 25)
Platné od: 18.12.2021
AKEBONO
Platné od: 18.12.2021
Autobusová stanica
Platné od: 18.12.2021
Beckovská (pôvodný názov: Legionárska, reštaurácia)
Platné od: 18.12.2021
Biskupice, cintorín (pôvodný názov: Bickupická, otoč
Platné od: 18.12.2021
Biskupice, čistička (pôvodný názov: Biskupická, čistička)
Platné od: 18.12.2021
Biskupice, LOT (pôvodný názov: Legionárska, LOT)
Platné od: 18.12.2021
Biskupice, námestie
Platné od: 18.12.2021
Braneckého
Platné od: 18.12.2021
Bratislavská
Platné od: 18.12.2021
Bratislavská, Old Herold
Platné od: 18.12.2021
Cintorínska (pôvodný názov: Soblahovská, pod cintorínom)
Platné od: 18.12.2021
Detské mestečko (pôvodný názov: Zlatovce, Detské mestečko)
Platné od: 18.12.2021
Dlhé Hony
Platné od: 18.12.2021
Dolný Šianec (pôvodný názov: Soblahovská, rázcestie)
Platné od: 18.12.2021
Gen. M.R.Štefánika
Platné od: 18.12.2021
Gen. Svobodu (pôvodný názov: gen.Svobodu, otoč)
Platné od: 18.12.2021
Gymnázium (pôvodný názov: Rozmarínová, gymnázium)
Platné od: 18.12.2021
Hanzlíkovská
Platné od: 18.12.2021
Hasičská
Platné od: 18.12.2021
Hodžova, kotolňa
Platné od: 18.12.2021
Hodžova, ZŠ
Platné od: 18.12.2021
Inovecká
Platné od: 18.12.2021
Inovecká, stred
Platné od: 18.12.2021
Istebnícka
Platné od: 18.12.2021
Jána Zemana
Platné od: 18.12.2021
K výstavisku (pôvodný názov: gen.M.R.Štefánika, Merina)
Platné od: 18.12.2021
Karpatská
Platné od: 18.12.2021
Kasárenská (pôvodný názov: Kasárenská, Majerská)
Platné od: 18.12.2021
Kasárenská, VOP
Platné od: 18.12.2021
Ku štvrtiam
Platné od: 18.12.2021
Kubrá, Dubová (pôvodný názov: Kubranská, Dubová)
Platné od: 18.12.2021
Kubrá, kyselka (pôvodný názov: Kubranská, kyselka)
Platné od: 18.12.2021
Kubrá, námestie
Platné od: 18.12.2021
Kubrá, Záhrady (pôvodný názov: Kubranská, Záhrady)
Platné od: 18.12.2021
Kubrá, ZŠ (pôvodný názov: Kubranská, ZŠ)
Platné od: 18.12.2021
Kubranská, Billa
Platné od: 18.12.2021
Kubrica, námestie
Platné od: 18.12.2021
Kubrická
Platné od: 18.12.2021
Lavičková (pôvodný názov: Východná)
Platné od: 18.12.2021
Legionárska
Platné od: 18.12.2021
Ľudovíta Stárka
Platné od: 18.12.2021
Mateja Bela (pôvodný názov: gen.Svobodu, rázcestie)
Platné od: 18.12.2021
Nemocnica (pôvodný názov: Legionárska, nemocnica)
Platné od: 18.12.2021
Nozdrkovce
Platné od: 18.12.2021
Obchodná akadémia (pôvodný názov: M. Rázusa, obchodná akadémia)
Platné od: 18.12.2021
OC Laugaricio
Platné od: 18.12.2021
Opatová, Horeblatie
Platné od: 18.12.2021
Opatová, Maják
Platné od: 18.12.2021
Opatová, námestie
Platné od: 18.12.2021
Opatová, Niva (pôvodný názov: Opatovská, Niva)
Platné od: 18.12.2021
Opatová, ZŠ (pôvodný názov: Potočná, ZŠ)
Platné od: 18.12.2021
Opatovská (pôvodný názov: Opatovská, ihrisko Pádivec)
Platné od: 18.12.2021
Piešťanská (pôvodný názov: Piešťanská, pošta)
Platné od: 18.12.2021
Pod Juhom (pôvodný názov: gen.Svobodu, Pod Juhom)
Platné od: 18.12.2021
Považská
Platné od: 18.12.2021
Považská, kotolňa
Platné od: 18.12.2021
Pred poľom (pôvodný názov: Kubranská, Pred poľom)
Platné od: 18.12.2021
Priemyselný park
Platné od: 18.12.2021
Priemyselný park II
Platné od: 18.12.2021
Saratovská, pri parku
Platné od: 18.12.2021
Saratovská, ZŠ
Platné od: 18.12.2021
Sihoť IV (pôvodný názov: Opatovská, Sihoť IV)
Platné od: 18.12.2021
Soblahovská (pôvodný názov: Soblahovská, 49)
Platné od: 18.12.2021
Stavokov
Platné od: 18.12.2021
TESCO (pôvodný názov: TESCO, zóna)
Platné od: 18.12.2021
Veľkomoravská (zastávka presunutá na Zlatovská, ZŠ)
Zrušená
Vinohrady
Platné od: 18.12.2021
Východná (pôvodný názov: Východná, otoč)
Platné od: 18.12.2021
Záblatie, cintorín
Platné od: 18.12.2021
Záblatie, nadjazd
Platné od: 18.12.2021
Záblatie, pošta (pôvodný názov: Záblatská, pošta)
Platné od: 18.12.2021
Záblatie, Rybáre (pôvodný názov: Záblatská, Rybáre)
Platné od: 18.12.2021
Záblatská
Platné od: 18.12.2021
Žilinská (pôvodný názov: Opatovská, Radegast)
Platné od: 18.12.2021
Zimný štadión (pôvodný názov: M.Rázusa, Zim. štadión)
Platné od: 18.12.2021
Zlatovce, žel. st.
Platné od: 18.12.2021
Zlatovská
Platné od: 18.12.2021
Zlatovská, nákupné stredisko
Platné od: 18.12.2021
Zlatovská, SAD
Platné od: 18.12.2021
Zlatovská, VOD-EKO
Platné od: 18.12.2021
Zlatovská, ZŠ.pdf
Platné od: 18.12.2021