032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - MHD Trenčín - vývesky

28. októbra (pôvodný názov: Soblahovská 25)
Platné od: 10.12.2017
AKEBONO
Platné od: 01.06.2018
Autobusová stanica
Platné od: 10.12.2017
Beckovská (pôvodný názov: Legionárska, reštaurácia)
Platné od: 10.12.2017
Biskupice, cintorín (pôvodný názov: Bickupická, otoč
Platné od: 10.12.2017
Biskupice, čistička (pôvodný názov: Biskupická, čistička)
Platné od: 10.12.2017
Biskupice, LOT (pôvodný názov: Legionárska, LOT)
Platné od: 10.12.2017
Biskupice, námestie
Platné od: 10.12.2017
Braneckého
Platné od: 10.12.2017
Bratislavská
Platné od: 10.12.2017
Bratislavská, Old Herold
Platné od: 10.12.2017
Cintorínska (pôvodný názov: Soblahovská, pod cintorínom)
Platné od: 10.12.2017
Detské mestečko (pôvodný názov: Zlatovce, Detské mestečko)
Platné od: 10.12.2017
Dlhé Hony
Platné od: 10.12.2017
Dolný Šianec (pôvodný názov: Soblahovská, rázcestie)
Platné od: 10.12.2017
Gen. M.R.Štefánika
Platné od: 10.12.2017
Gen. Svobodu (pôvodný názov: gen.Svobodu, otoč)
Platné od: 10.12.2017
Gymnázium (pôvodný názov: Rozmarínová, gymnázium)
Platné od: 10.12.2017
Hanzlíkovská
Platné od: 10.12.2017
Hasičská
Platné od: 10.12.2017
Hodžova, kotolňa
Platné od: 10.12.2017
Hodžova, ZŠ
Platné od: 10.12.2017
Inovecká
Platné od: 10.12.2017
Inovecká, stred
Platné od: 10.12.2017
Istebnícka
Platné od: 10.12.2017
Jána Zemana
Platné od: 10.12.2017
K výstavisku (pôvodný názov: gen.M.R.Štefánika, Merina)
Platné od: 10.12.2017
Karpatská
Platné od: 10.12.2017
Kasárenská (pôvodný názov: Kasárenská, Majerská)
Platné od: 10.12.2017
Kasárenská, VOP
Platné od: 10.12.2017
Kpt. Nálepku
Platné od: 10.12.2017
Ku štvrtiam
Platné od: 10.12.2017
Kubrá, Dubová (pôvodný názov: Kubranská, Dubová)
Platné od: 10.12.2017
Kubrá, kyselka (pôvodný názov: Kubranská, kyselka)
Platné od: 10.12.2017
Kubrá, námestie
Platné od: 10.12.2017
Kubrá, Záhrady (pôvodný názov: Kubranská, Záhrady)
Platné od: 10.12.2017
Kubrá, ZŠ (pôvodný názov: Kubranská, ZŠ)
Platné od: 10.12.2017
Kubranská, Billa
Platné od: 10.12.2017
Kubrica, námestie
Platné od: 10.12.2017
Kubrická
Platné od: 10.12.2017
Lavičková (pôvodný názov: Východná)
Platné od: 10.12.2017
Legionárska
Platné od: 10.12.2017
Ľudovíta Stárka
Platné od: 10.12.2017
Mateja Bela (pôvodný názov: gen.Svobodu, rázcestie)
Platné od: 10.12.2017
Nemocnica (pôvodný názov: Legionárska, nemocnica)
Platné od: 10.12.2017
Nozdrkovce
Platné od: 10.12.2017
Obchodná akadémia (pôvodný názov: M. Rázusa, obchodná akadémia)
Platné od: 10.12.2017
OC Laugaricio
Platné od: 10.12.2017
Opatová, družstvo (pôvodný názov: Opatovská, družstvo)
Platné od: 10.12.2017
Opatová, Horeblatie
Platné od: 10.12.2017
Opatová, Maják
Platné od: 10.12.2017
Opatová, nadjazd (pôvodný názov: Opatovská, nadjazd)
Platné od: 10.12.2017
Opatová, námestie
Platné od: 10.12.2017
Opatová, Niva (pôvodný názov: Opatovská, Niva)
Platné od: 10.12.2017
Opatová, ZŠ (pôvodný názov: Potočná, ZŠ)
Platné od: 10.12.2017
Opatovská (pôvodný názov: Opatovská, ihrisko Pádivec)
Platné od: 10.12.2017
Piešťanská (pôvodný názov: Piešťanská, pošta)
Platné od: 10.12.2017
Pod Juhom (pôvodný názov: gen.Svobodu, Pod Juhom)
Platné od: 10.12.2017
Považská
Platné od: 10.12.2017
Považská, kotolňa
Platné od: 10.12.2017
Pred poľom (pôvodný názov: Kubranská, Pred poľom)
Platné od: 10.12.2017
Priemyselný park
Platné od: 10.12.2017
Priemyselný park II
Platné od: 10.12.2017
Saratovská, pri parku
Platné od: 10.12.2017
Saratovská, ZŠ
Platné od: 10.12.2017
Sihoť IV (pôvodný názov: Opatovská, Sihoť IV)
Platné od: 10.12.2017
Soblahovská (pôvodný názov: Soblahovská, 49)
Platné od: 10.12.2017
Stavokov
Platné od: 10.12.2017
TESCO (pôvodný názov: TESCO, zóna)
Platné od: 10.12.2017
Veľkomoravská
Platné od: 10.12.2017
Východná (pôvodný názov: Východná, otoč)
Platné od: 10.12.2017
Záblatie, cintorín
Platné od: 10.12.2017
Záblatie, nadjazd
Platné od: 10.12.2017
Záblatie, pošta (pôvodný názov: Záblatská, pošta)
Platné od: 10.12.2017
Záblatie, Rybáre (pôvodný názov: Záblatská, Rybáre)
Platné od: 10.12.2017
Záblatská
Platné od: 10.12.2017
Žilinská (pôvodný názov: Opatovská, Radegast)
Platné od: 10.12.2017
Zimný štadión (pôvodný názov: M.Rázusa, Zim. štadión)
Platné od: 10.12.2017
Zlatovce, žel. st.
Platné od: 10.12.2017
Zlatovská
Platné od: 10.12.2017
Zlatovská, nákupné stredisko
Platné od: 10.12.2017
Zlatovská, SAD
Platné od: 10.12.2017
Zlatovská, VOD-EKO
Platné od: 10.12.2017