032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - MHD Trenčín - vývesky

28. októbra (pôvodný názov: Soblahovská 25)
Platné od: 13.12.2020
AKEBONO
Platné od: 13.12.2020
Autobusová stanica
Platné od: 13.12.2020
Beckovská (pôvodný názov: Legionárska, reštaurácia)
Platné od: 13.12.2020
Biskupice, cintorín (pôvodný názov: Bickupická, otoč
Platné od: 13.12.2020
Biskupice, čistička (pôvodný názov: Biskupická, čistička)
Platné od: 13.12.2020
Biskupice, LOT (pôvodný názov: Legionárska, LOT)
Platné od: 13.12.2020
Biskupice, námestie
Platné od: 13.12.2020
Braneckého
Platné od: 13.12.2020
Bratislavská
Platné od: 13.12.2020
Bratislavská, Old Herold
Platné od: 13.12.2020
Cintorínska (pôvodný názov: Soblahovská, pod cintorínom)
Platné od: 13.12.2020
Detské mestečko (pôvodný názov: Zlatovce, Detské mestečko)
Platné od: 13.12.2020
Dlhé Hony
Platné od: 13.12.2020
Dolný Šianec (pôvodný názov: Soblahovská, rázcestie)
Platné od: 13.12.2020
Gen. M.R.Štefánika
Platné od: 13.12.2020
Gen. Svobodu (pôvodný názov: gen.Svobodu, otoč)
Platné od: 13.12.2020
Gymnázium (pôvodný názov: Rozmarínová, gymnázium)
Platné od: 13.12.2020
Hanzlíkovská
Platné od: 13.12.2020
Hasičská
Platné od: 13.12.2020
Hodžova, kotolňa
Platné od: 13.12.2020
Hodžova, ZŠ
Platné od: 13.12.2020
Inovecká
Platné od: 13.12.2020
Inovecká, stred
Platné od: 13.12.2020
Istebnícka
Platné od: 13.12.2020
Jána Zemana
Platné od: 13.12.2020
K výstavisku (pôvodný názov: gen.M.R.Štefánika, Merina)
Platné od: 13.12.2020
Karpatská
Platné od: 13.12.2020
Kasárenská (pôvodný názov: Kasárenská, Majerská)
Platné od: 13.12.2020
Kasárenská, VOP
Platné od: 13.12.2020
Ku štvrtiam
Platné od: 13.12.2020
Kubrá, Dubová (pôvodný názov: Kubranská, Dubová)
Platné od: 13.12.2020
Kubrá, kyselka (pôvodný názov: Kubranská, kyselka)
Platné od: 13.12.2020
Kubrá, námestie
Platné od: 13.12.2020
Kubrá, Záhrady (pôvodný názov: Kubranská, Záhrady)
Platné od: 13.12.2020
Kubrá, ZŠ (pôvodný názov: Kubranská, ZŠ)
Platné od: 13.12.2020
Kubranská, Billa
Platné od: 13.12.2020
Kubrica, námestie
Platné od: 13.12.2020
Kubrická
Platné od: 13.12.2020
Lavičková (pôvodný názov: Východná)
Platné od: 13.12.2020
Legionárska
Platné od: 13.12.2020
Ľudovíta Stárka
Platné od: 13.12.2020
Mateja Bela (pôvodný názov: gen.Svobodu, rázcestie)
Platné od: 13.12.2020
Nemocnica (pôvodný názov: Legionárska, nemocnica)
Platné od: 13.12.2020
Nozdrkovce
Platné od: 13.12.2020
Obchodná akadémia (pôvodný názov: M. Rázusa, obchodná akadémia)
Platné od: 13.12.2020
OC Laugaricio
Platné od: 13.12.2020
Opatová, družstvo (pôvodný názov: Opatovská, družstvo)
Platné od: 13.12.2020
Opatová, Horeblatie
Platné od: 13.12.2020
Opatová, Maják
Platné od: 13.12.2020
Opatová, nadjazd (pôvodný názov: Opatovská, nadjazd)
Platné od: 13.12.2020
Opatová, námestie
Platné od: 13.12.2020
Opatová, Niva (pôvodný názov: Opatovská, Niva)
Platné od: 13.12.2020
Opatová, ZŠ (pôvodný názov: Potočná, ZŠ)
Platné od: 13.12.2020
Opatovská (pôvodný názov: Opatovská, ihrisko Pádivec)
Platné od: 13.12.2020
Piešťanská (pôvodný názov: Piešťanská, pošta)
Platné od: 13.12.2020
Pod Juhom (pôvodný názov: gen.Svobodu, Pod Juhom)
Platné od: 13.12.2020
Považská
Platné od: 13.12.2020
Považská, kotolňa
Platné od: 13.12.2020
Pred poľom (pôvodný názov: Kubranská, Pred poľom)
Platné od: 13.12.2020
Priemyselný park
Platné od: 13.12.2020
Priemyselný park II
Platné od: 13.12.2020
Saratovská, pri parku
Platné od: 13.12.2020
Saratovská, ZŠ
Platné od: 13.12.2020
Sihoť IV (pôvodný názov: Opatovská, Sihoť IV)
Platné od: 13.12.2020
Soblahovská (pôvodný názov: Soblahovská, 49)
Platné od: 13.12.2020
Stavokov
Platné od: 13.12.2020
TESCO (pôvodný názov: TESCO, zóna)
Platné od: 13.12.2020
Veľkomoravská
Platné od: 13.12.2020
Vinohrady
Platné od: 13.12.2020
Východná (pôvodný názov: Východná, otoč)
Platné od: 13.12.2020
Záblatie, cintorín
Platné od: 13.12.2020
Záblatie, nadjazd
Platné od: 13.12.2020
Záblatie, pošta (pôvodný názov: Záblatská, pošta)
Platné od: 13.12.2020
Záblatie, Rybáre (pôvodný názov: Záblatská, Rybáre)
Platné od: 13.12.2020
Záblatská
Platné od: 13.12.2020
Žilinská (pôvodný názov: Opatovská, Radegast)
Platné od: 13.12.2020
Zimný štadión (pôvodný názov: M.Rázusa, Zim. štadión)
Platné od: 13.12.2020
Zlatovce, žel. st.
Platné od: 13.12.2020
Zlatovská
Platné od: 13.12.2020
Zlatovská, nákupné stredisko
Platné od: 13.12.2020
Zlatovská, SAD
Platné od: 13.12.2020
Zlatovská, VOD-EKO
Platné od: 13.12.2020