032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - MHD Trenčín - vývesky

28. októbra (pôvodný názov: Soblahovská 25)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
AKEBONO
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Autobusová stanica
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Beckovská (pôvodný názov: Legionárska, reštaurácia)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Biskupice, cintorín (pôvodný názov: Bickupická, otoč
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Biskupice, čistička (pôvodný názov: Biskupická, čistička)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Biskupice, LOT (pôvodný názov: Legionárska, LOT)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Biskupice, námestie
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Braneckého
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Bratislavská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Bratislavská, Old Herold
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Cintorínska (pôvodný názov: Soblahovská, pod cintorínom)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Detské mestečko (pôvodný názov: Zlatovce, Detské mestečko)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Dlhé Hony
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Dolný Šianec (pôvodný názov: Soblahovská, rázcestie)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Gen. M.R.Štefánika
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Gen. Svobodu (pôvodný názov: gen.Svobodu, otoč)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Gymnázium (pôvodný názov: Rozmarínová, gymnázium)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Hanzlíkovská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Hasičská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Hodžova, kotolňa
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Hodžova, ZŠ
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Inovecká
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Inovecká, stred
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Istebnícka
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Jána Zemana
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
K výstavisku (pôvodný názov: gen.M.R.Štefánika, Merina)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Karpatská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kasárenská (pôvodný názov: Kasárenská, Majerská)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kasárenská, VOP
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kpt. Nálepku
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Ku štvrtiam
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrá, Dubová (pôvodný názov: Kubranská, Dubová)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrá, kyselka (pôvodný názov: Kubranská, kyselka)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrá, námestie
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrá, Záhrady (pôvodný názov: Kubranská, Záhrady)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrá, ZŠ (pôvodný názov: Kubranská, ZŠ)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubranská, Billa
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrica, námestie
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Kubrická
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Lavičková (pôvodný názov: Východná)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Legionárska
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Ľudovíta Stárka
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Mateja Bela (pôvodný názov: gen.Svobodu, rázcestie)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Nemocnica (pôvodný názov: Legionárska, nemocnica)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Nozdrkovce
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Obchodná akadémia (pôvodný názov: M. Rázusa, obchodná akadémia)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
OC Laugaricio
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, družstvo (pôvodný názov: Opatovská, družstvo)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, Horeblatie
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, Maják
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, nadjazd (pôvodný názov: Opatovská, nadjazd)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, námestie
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, Niva (pôvodný názov: Opatovská, Niva)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatová, ZŠ (pôvodný názov: Potočná, ZŠ)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Opatovská (pôvodný názov: Opatovská, ihrisko Pádivec)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Piešťanská (pôvodný názov: Piešťanská, pošta)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Pod Juhom (pôvodný názov: gen.Svobodu, Pod Juhom)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Považská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Považská, kotolňa
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Pred poľom (pôvodný názov: Kubranská, Pred poľom)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Priemyselný park
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Priemyselný park II
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Saratovská, pri parku
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Saratovská, ZŠ
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Sihoť IV (pôvodný názov: Opatovská, Sihoť IV)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Soblahovská (pôvodný názov: Soblahovská, 49)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Stavokov
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
TESCO (pôvodný názov: TESCO, zóna)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Veľkomoravská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Východná (pôvodný názov: Východná, otoč)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Záblatie, cintorín
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Záblatie, nadjazd
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Záblatie, pošta (pôvodný názov: Záblatská, pošta)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Záblatie, Rybáre (pôvodný názov: Záblatská, Rybáre)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Záblatská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Žilinská (pôvodný názov: Opatovská, Radegast)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zimný štadión (pôvodný názov: M.Rázusa, Zim. štadión)
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zlatovce, žel. st.
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zlatovská
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zlatovská, nákupné stredisko
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zlatovská, SAD
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018
Zlatovská, VOD-EKO
Platné od: 01.09.2019 | 09.12.2018