042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

Autobusová stanica Trenčín

Autobusová stanica Trenčín
Železničná ulica 2
911 01 Trenčín

Mapa

Autobusová stanica sa nachádza 15 min. od centra mesta Trenčín, hneď vedľa Železničnej stanice Trenčín.
Autobusovou stanicou prechádzajú linky MHD Trenčín č.: 1, 2, 6, 7, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 28, 50.

Autobusová stanica má 10 nástupíšť prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej dopravy a 4 nástupišťa mestskej hromadnej dopravy.


Orientačný plán autobusovej staniceNástupištia pre nástup cestujúcich

Nástupište 1
1. Medzinárodná a diaľková doprava
Nástupište 2
2. Medzinárodná a diaľková doprava
Nástupište 3
3. Medzinárodná a diaľková doprava
Nástupište 4
4. Medzinárodná a diaľková doprava
Nástupište PAL 6
6. Trenčianske Teplice, Dolná Poruba, Omšenie, Horňany, Krásna Ves, Bánovce n/B
Nástupište PAL 7
7. Drietoma, Nové Mesto n/V, Nová Bošáca, Štvrtok n/V, Dúbrava, Myjava, Senica, Nitra, Soblahov, Smrdáky
Nástupište PAL 8
8. Nemšová, Horné Srnie, Dolná Súča, Horná Súča, Hrabovka
Nástupište PAL 9
9. Dubnica n/V, Ilava, Nová Dubnica, Púchov, Považská Bystrica, Žilina
Nástupište PAL 10
10. Bánovce n/B, Malá Hradná, Neporadza, Dubodiel, Mníchova Lehota, Svinná, Tr. Jastrabie, Tr. Mitice
Nástupište PAL 11
11. Beckov, Kálnica, Piešťany, Nové Mesto n/V, Selec, Opatovce, Trenčianske Stankovce
Nástupište PAL 12
12. Spoje končiace v Trenčíne na zastávkach Dlhé Hony, Gen. Svobodu, Hasičská, Legionárska, Park Úspech, Tesco, Zlatovská SAD

SAD – INFORMÁCIE, Predpredaj cestovných lístkov a miesteniek

Cenník poskytovaných služieb pre ostatných dopravcov s platnosťou od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: matejik@sadtn.sk.

Spoj v mestskej hromadnej doprave 0,00 € (bez DPH)
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 4,36 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 5,18 € (bez DPH)
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno - prevádzkového poriadku 93,08 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja 66,49 € (bez DPH)
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2) 132,97 € (bez DPH)

1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa ).
2) Neoprávneným státim v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181_2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006_2004

Zoznam určených AS podľa nariadenia (EÚ) č. 181_2011

ODKAZ TU

Dopravno-prevádzkový poriadok

Dopravno-prevádzkový poriadok AS TN