032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Ponuka práce


Kliknutím na pozíciu otvoríte detaily ponuky. Rozbaliť všetky

Elektrikár

Váš profil/požiadavky
Hľadáme záujemcov o prácu pre prevádzku v Ilave.
Úplné stredné odborné vzdelanie
Spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, kolektívna práca
Platné osvedčenie a preukaz so záznamom o odbornej aktualizačnej príprave v zmysle § 16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. - § 21
Preukaz absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu VTZ tlakových a plynových ( parné- kvapalinové kotle, plynové palivo) – výhodou
vodičské oprávnenie skupiny „B“
Prax v obore minimálne 1 rok

Vaše úlohy
Starostlivosť o elektrické rozvody podľa správcovskej zmluvy a podľa platných predpisov a noriem
Obsluha kotolne počas vykurovacieho obdobia podľa potreby
Starostlivosť o vodovodné rozvody
Starostlivosť o nehnuteľný majetok
Obsluha pracovných strojov( UNC, kosačka...)

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto): 714,- € + nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 999,- €).

Ponúkané výhody
- Cestovné výhody zamestnancov a rodinných príslušníkov
- Príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Ročný benefit v hodnote 200,- €
- Elektronické stravné lístky DOXX ako bonus za čerpanie dovolenky
- Stravovanie za výhodnú cenu

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk