032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Ponuka práce


Kliknutím na pozíciu otvoríte detaily ponuky. Rozbaliť všetky

Vodič autobusu

najmä z okresov Trenčín, N. Mesto n/V, Myjava a Ilava

Váš profil/požiadavky
vodičský preukaz skupiny „D“
kvalifikačná karta vodiča skupiny „D“
doklad o psychologickom vyšetrení
zdravotná spôsobilosť (vyšetrenie u závodnej lekárky zdarma)
profesionálny prístup k práci
slušné a zdvorilé vystupovanie

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto) : 685,- € + nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 1 272,- €)

Ponúkané výhody
- Cestovné výhody zamestnancov a rodinných príslušníkov
- Príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Ročný benefit v hodnote 200,- €
- Elektronické stravné lístky DOXX ako bonus za čerpanie dovolenky
- Stravovanie za výhodnú cenu

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk

Elektrikár

Váš profil/požiadavky
Úplné stredné odborné vzdelanie
Spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, kolektívna práca
Platné osvedčenie a preukaz so záznamom o odbornej aktualizačnej príprave v zmysle § 16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. - § 21
Preukaz absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu VTZ tlakových a plynových ( parné- kvapalinové kotle, plynové palivo) – výhodou
vodičské oprávnenie skupiny „B“
Prax v obore minimálne 1 rok
Hľadáme záujemcov o prácu pre prevádzkareň v Trenčíne a pre prevádzkareň v Ilave

Vaše úlohy
Starostlivosť o elektrické rozvody podľa správcovskej zmluvy a podľa platných predpisov a noriem
Obsluha kotolne počas vykurovacieho obdobia podľa potreby
Starostlivosť o vodovodné rozvody
Starostlivosť o nehnuteľný majetok
Obsluha pracovných strojov( UNC, kosačka...)

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto): 714,- € + nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 999,- €).

Ponúkané výhody
- Cestovné výhody zamestnancov a rodinných príslušníkov
- Príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Ročný benefit v hodnote 200,- €
- Elektronické stravné lístky DOXX ako bonus za čerpanie dovolenky
- Stravovanie za výhodnú cenu

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk

Preberací technik- prevádzka Trenčín

Váš profil/požiadavky
Úplné stredné vzdelanie s maturitou / automechanik
znalosť MS – Office aplikácií - Word, Excel, Internet, TransOffice, EASY systém vyčítavania autobusov
komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, kolektívna práca
organizačné schopnosti
vodičské oprávnenie skupiny „ B“
prax v doprave výhodou

Vaše úlohy
nahlasovanie poistných udalostí na poisťovne, riešenie a uplatňovanie škôd z poistných udalostí, komunikácia s políciou pri riešení dopravných nehôd
odovzdávanie a preberanie vozidiel od vodičov, vyraďovanie vozidiel
kompletné plánovanie a vykonávanie údržby autobusov, technické prehliadky vrátane odovzdávania a preberania vozidiel do opravy a z opravy
mesačné vyhodnocovanie spotreby olejov a iných materiálov v autobusoch
evidencia a vydávanie materiálu v príručnom sklade
zabezpečenie činností pri poruchách alebo haváriách vozidiel
preskúšavanie novoprijatých vodičov ( testy z vyhlášky č. 8/2009 o cestnej premávke, skúšobné jazdy )

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda (brutto) : 970 € + nadstavbová zložka mzdy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 1 261 €).

Ponúkané výhody
- Cestovné výhody zamestnancov a rodinných príslušníkov
- Príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
- Práca v stabilnej spoločnosti
- Ročný benefit v hodnote 200,- €
- Elektronické stravné lístky DOXX ako bonus za čerpanie dovolenky
- Stravovanie za výhodnú cenu

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk