032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Ponuka práce


Kliknutím na pozíciu otvoríte detaily ponuky. Rozbaliť všetky

Vodič autobusu

najmä z okresov Trenčín, N. Mesto n/V, Myjava a Ilava

Váš profil/požiadavky
vodičský preukaz skupiny „D“
kvalifikačná karta vodiča skupiny „D“
doklad o psychologickom vyšetrení
zdravotná spôsobilosť (vyšetrenie u závodnej lekárky zdarma)
profesionálny prístup k práci
slušné a zdvorilé vystupovanie

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto) : 685,- € + nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 1 272,- €)

Ponúkané výhody
perspektívne zamestnanie
cestovné výhody aj pre rodinných príslušníkov
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
zahraničná rekreácia
poukážky na stravovanie
stravné lístky aj ako príspevok za každý deň čerpanej dovolenky
finančná odmena pri pracovných výročiach

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk

Elektrikár

Váš profil/požiadavky
Úplné stredné odborné vzdelanie
Spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť, kolektívna práca
Platné osvedčenie a preukaz so záznamom o odbornej aktualizačnej príprave v zmysle § 16 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. - § 21
Preukaz absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu VTZ tlakových a plynových ( parné- kvapalinové kotle, plynové palivo) – výhodou
vodičské oprávnenie skupiny „B“
Prax v obore minimálne 1 rok
Hľadáme záujemcov o prácu pre prevádzkareň v Trenčíne a pre prevádzkareň v Ilave

Vaše úlohy
Starostlivosť o elektrické rozvody podľa správcovskej zmluvy a podľa platných predpisov a noriem
Obsluha kotolne počas vykurovacieho obdobia podľa potreby
Starostlivosť o vodovodné rozvody
Starostlivosť o nehnuteľný majetok
Obsluha pracovných strojov( UNC, kosačka...)

Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto)
Základná mesačná mzda a ďalšie odmeny (brutto) : 674,- € + nadstavbová zložka mzdy a príplatky v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy (priemerná hrubá mesačná mzda vo výške 944,- €)

Ponúkané výhody
Cestovné výhody zamestnancov a rodinných príslušníkov
Príspevky na dôchodkové doplnkové sporenie
Práca v stabilnej spoločnosti
Lístky DOXX ako bonus za čerpanie dovolenky
Stravovanie za výhodnú cenu

Písomné žiadosti posielajte na adresu
SAD TRENČÍN, a.s., Personálne oddelenie, Zlatovská č. 29, 911 37 TRENČÍN
t.č. 032/65 69 261, 0911 311 159
e-mail : personalne@sadtn.sk