042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

Autobusová stanica Dubnica nad Váhom ZŤS

Autobusová stanica Dubnica nad Váhom ZŤS
Dukelská Štvrť
018 41 Dubnica nad Váhom

Mapa

Autobusová stanica sa nachádza 20 min. chôdze od centra mesta Dubnica nad Váhom.


Orientačný plán autobusovej staniceNástupištia pre nástup cestujúcich

Nástupište PAL 1
1. Bánovce nad Bebravou, Bolešov, Dubnica nad Váhom, Dolná Poruba, Horná Súča, Horné Srnie, Ilava, Nemšová, Nová Dubnica, Považská Bystrica, Pruské, Sedmerovec, Selec, Slavnica, Štvrtok, Trenč. Teplá, Trenč. Teplice, Trenčín, Veľká Hradná
Nástupište PAL 2
2. Beluša, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Breznica, Horná Poruba, Ilava, Košeca, Košecké Podhradie, Lednica, Nemšová, Považská Bystrica, Pruské, Púchov, Slavnica, Valaská Belá, Vršatské Podhradie, Zliechov, Zubák, Žilina

Cenník poskytovaných služieb pre ostatných dopravcov s platnosťou od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: matejik@sadtn.sk.

Spoj v mestskej hromadnej doprave 0,00 € (bez DPH)
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 3,96 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 4,92 € (bez DPH)
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno - prevádzkového poriadku 93,08 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja 66,49 € (bez DPH)
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2) 132,97 € (bez DPH)

1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa ).
2) Neoprávneným státim v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Dopravno-prevádzkový poriadok

Dopravno-prevádzkový poriadok AS DCA