042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - prímestská doprava - podľa liniek

302403 Nová Dubnica-Ilava-Iliavka-Horná Poruba
Platné od: 01.04.2024
302405 Dubnica nad Váhom-Ilava-Valaská Belá
Platné od: 01.04.2024
302408 Ilava-Dubnica nad Váhom-Trenčianske Teplice-Dolná Poruba
Platné od: 01.04.2024
302411 Nová Dubnica-Ilava-Pruské-Vršatské Podhradie-Krivoklát
Platné od: 01.04.2024
302413 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Červený Kameň
Platné od: 01.04.2024
302414 Dubnica nad Váhom-Ilava-Horovce-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 01.04.2024
302415 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 01.04.2024
302418 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.04.2024
302419 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica-Trenčianska Teplá
Platné od: 01.04.2024
302420 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nemšová-Sedmerovec
Platné od: 01.04.2024
302430 Ilava-Prejta,Vystrkov-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.04.2024
303401 Myjava-Poriadie-Rudník-Vaďovce
Platné od: 01.04.2024
303402 Myjava-Kostolné,Babulicov Vrch-Krajné
Platné od: 01.04.2024
303403 Myjava-Myjava,Turá Lúka
Platné od: 01.04.2024
303404 Myjava-Vrbovce-Chvojnica
Platné od: 01.04.2024
303405 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 01.04.2024
303406 Myjava-Jablonka-Kostolné
Platné od: 01.04.2024
303407 Myjava-Bukovec-Brezová pod Bradlom-Košariská
Platné od: 01.04.2024
303408 Myjava-Podbranč-Sobotište-Senica
Platné od: 01.04.2024
303409 Myjava-Chvojnica
Platné od: 01.04.2024
303410 Myjava-Bratislava
Platné od: 01.04.2024
303411 Myjava-Stará Myjava
Platné od: 01.04.2024
303412 Myjava-Priepasné-Košariská
Platné od: 01.04.2024
303413 Myjava-Brestovec
Platné od: 01.04.2024
303414 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 01.04.2024
304401 Nové Mesto nad Váhom-Považany-Potvorice-Horná Streda-Piešťany
Platné od: 01.04.2024
304402 Nové Mesto nad Váhom-Vrbové
Platné od: 01.04.2024
304403 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom/Očkov-Piešťany
Platné od: 01.04.2024
304404 Nové Mesto nad Váhom-Podolie
Platné od: 01.04.2024
304405 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá
Platné od: 01.04.2024
304407 Nové Mesto nad Váhom-Lubina-Stará Turá
Platné od: 01.04.2024
304409 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Bzince pod Javorinou
Platné od: 01.04.2024
304410 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové
Platné od: 01.04.2024
304411 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové-Stará Turá
Platné od: 01.04.2024
304412 Nové Mesto nad Váhom-Nová Bošáca
Platné od: 01.04.2024
304415 Nové Mesto nad Váhom-Beckov
zrušená, spoje presunuté na linku 304416
304416 Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Kálnica
Platné od: 01.04.2024
304417 Hôrka nad Váhom-Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
304418 Nové Mesto nad Váhom-Modrová-Nová Lehota
Platné od: 01.04.2024
304420 Stará Turá-Podkylava
Platné od: 01.04.2024
304421 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Krajné
Platné od: 01.04.2024
304422 Nové Mesto nad Váhom-Hrádok
Platné od: 01.04.2024
304423 Stará Turá-Stará Turá,Černochov vrch
Platné od: 01.04.2024
304424 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
304425 Stará Turá-Moravské Lieskové-Bošáca-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
306402 Považská Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 01.04.2024
306403 Považská Bystrica-Domaniža-Čel.Lehota
Platné od: 01.04.2024
306404 Považská Bystrica-Prečín-Bodiná
Platné od: 01.04.2024
306405 Považská Bystrica-Prečín,Zem.Závada
Platné od: 01.04.2024
306406 Považská Bystrica-Prečín-Bodina-Počarová-Zem.Závada-Domaniža
Platné od: 01.04.2024
306407 Považská Bystrica-Visolaje-Mojtín
Platné od: 01.04.2024
306408 Považská Bystrica-Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 01.04.2024
306409 Považská Bystrica-Pružina
Platné od: 01.04.2024
306410 Považská Bystrica-Púchov-Nemšová
Platné od: 01.04.2024
306411 Považská Bystrica-Vrchteplá
Platné od: 01.04.2024
306412 Považská Bystrica-Púchov-Lednické Rovne
Platné od: 01.04.2024
306413 Považská Bystrica-Horná Maríková
Platné od: 01.04.2024
306414 Považská Bystrica-Dolná Mariková
Platné od: 01.04.2024
306415 Považská Bystrica-Nimnica,kúpele
Platné od: 01.04.2024
306416 Považská Bystrica-Ilava-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
306417 Považská Bystrica-Papradno,Podjavorník
Platné od: 01.04.2024
307435 Prievidza-Nováky-Bánovce nad Bebravou-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
308401 Púchov-Dohňany,Lazy
Platné od: 01.04.2024
308402 Púchov-Pružina
Platné od: 01.04.2024
308403 Púchov-Považská Bystrica-Papradno
Platné od: 01.04.2024
308404 Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 01.04.2024
308405 Púchov-Považská Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 01.04.2024
308406 Púchov-Beluša-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
308407 Púchov-Beluša-Ladce
Platné od: 01.04.2024
308408 Púchov-Beluša-Ilava-Nová Dubnica-Trenčín
Platné od: 01.04.2024
308409 Púchov-Lednické Rovne-Červený Kameň
Platné od: 01.04.2024
308410 Púchov-Lednické Rovne-Horovce-Kvašov-Lednica
Platné od: 01.04.2024
308411 Púchov-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 01.04.2024
308412 Púchov-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 01.04.2024
308413 Púchov-Medne
Platné od: 01.04.2024
308414 Púchov-Dohňany, Zbora-Mostište
Platné od: 01.04.2024
308415 Púchov-Lúky-Vydrná
Platné od: 01.04.2024
308416 Púchov-Lúky-Lazy pod Makytou
Platné od: 01.04.2024
308417 Púchov-Lysá pod Makytou
Platné od: 01.04.2024
308418 Púchov-Horná Maríková
Platné od: 01.04.2024
308419 Nimnica-Púchov
Platné od: 01.04.2024
308420 Streženice-Púchov-Dolné Kočkovce
Platné od: 01.04.2024
308421 Dolné Kočkovce-Púchov
Platné od: 01.04.2024
309401 Trenčín - Zamarovce
Platné od: 01.04.2024
309402 Trenčín-Chocholná-Velčice,Kykula
Platné od: 01.04.2024
309403 Trenčín-Štvrtok-Nové Mesto nad Váhom
Platné od: 01.04.2024
309404 Trenčín-Hrabovka
Platné od: 01.04.2024
309405 Trenčín-Horná Súča
Platné od: 01.04.2024
309406 Trenčín-Horné Srnie
Platné od: 01.04.2024
309407 Trenčín-Nemšová,Trenčianska Závada-Horné Srnie
Platné od: 01.04.2024
309408 Trenčín-Trenčianske Teplice-Omšenie-Dolná Poruba
Platné od: 01.04.2024
309409 Trenčín-Trenčianske Teplice-Horňany-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.04.2024
309410 Trenčín-Neporadza
Platné od: 01.04.2024
309411 Neporadza-Trenčianske Mitice-Trenčianske Jastrabie
zrušená, spoje presunuté na linku 309410
309412 Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.04.2024
309413 Trenčín-Soblahov
Platné od: 01.04.2024
309414 Trenčianske Teplice-Trenčín-Mníchova Lehota-Trenčianske Jastrabie
zrušená, spoje presunuté na linku 309410
309415 Trenčín-Selec
Platné od: 01.04.2024
309416 Trenčín-Beckov-Kálnica
Platné od: 01.04.2024
309417 Trenčín-Trenč. Stankovce,Rozvadze
Zrušená
309418 Trenčín-Opatovce
Platné od: 01.04.2024
309419 Motešice-Neporadza-Svinná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.04.2024
309420 Trenčín-Horná Súča,Dúbrava
Platné od: 01.04.2024
309421 Trenčín-Dubnica nad Váhom-Ilava
Platné od: 01.04.2024
309422 Trenčín-Svinná-Veľká Hradná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.04.2024
309423 Horná Súča-Nemšová-Horné Srnie
Platné od: 01.04.2024
309424 Trenčín-Trenč. Teplá
zrušená, spoje presunuté na linku 309404
309425 Trenčín-Ilava-Považská Bystrica
Platné od: 01.04.2024
309426 Trenčín-Drietoma
zrušená, spoje presunuté na linku 309420
309427 Trenčín-Trenč. Bohuslavice-Bošáca-Nová Bošáca
Platné od: 01.04.2024
309428 Trenčín-Trenčianske Stankovce-Krivosúd-Bodovka
zrušená, spoje presunuté na linku 309418
309429 Nemšová-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.04.2024
309430 Trenčín-Horná Súča,Trnávka
Platné od: 01.04.2024
309431 Trenčín-Horná Súča-Dolná Súča
Platné od: 01.04.2024
309432 Trenčín-Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Hrašné-Rudník-Myjava
zrušená, spoje presunuté na linku 303414
309433 Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou-Partizánske
Platné od: 01.04.2024
309434 Trenčín-Ilava-Považská Bystrica-Žilina
zrušená
309435 Trenčín-Drietoma,Liešna
Platné od: 01.04.2024
309436 Trenčín-Myjava-Senica-Smrdáky
Platné od: 01.04.2024
309437 Trenčín-Piešťany-Nitra
Zrušená
309440 Nemšová-Bolešov-Pruské-Ilava-Dubnica nad Váhom
Platné od: 01.04.2024
309442 Trenčianska Teplá-Dubnica nad Váhom-Ilava-Zliechov-Čičmany-Rajec
Platné od: 01.04.2024
309443 Nemšová-Pruské-Lednické Rovne-Púchov-Považská Bystrica
Platné od: 01.04.2024
Súhrnný cestovný poriadok
Platné od: 01.04.2024