032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - prímestská doprava - podľa liniek

302403 Nová Dubnica-Ilava-Iliavka-Horná Poruba
Platné od: 01.09.2019
302405 Dubnica nad Váhom-Ilava-Valaská Belá
Platné od: 01.09.2019
302408 Ilava-Dubnica nad Váhom-Tr. Teplice-Dolná Poruba
Platné od: 01.09.2019
302411 Nová Dubnica-Ilava-Pruské-Vršatské Podhradie-Krivoklát
Platné od: 01.09.2019
302413 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Červený Kameň
Platné od: 01.09.2019
302414 Dubnica nad Váhom-Ilava-Horovce-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 01.09.2019
302415 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 01.09.2019
302418 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.09.2019
302419 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica-Trenčianska Teplá
Platné od: 01.09.2019
302420 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nemšová-Sedmerovec
Platné od: 01.09.2019
302430 Ilava-Prejta,Vystrkov-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.09.2019
303401 Myjava-Poriadie-Rudník-Vaďovce
Platné od: 01.09.2019
303402 Myjava,žel.st-Myjava,Plastika
Platné od: 01.09.2019
303403 Myjava-Myjava,Turá Lúka
Platné od: 01.09.2019
303404 Myjava-Vrbovce-Chvojnica
Platné od: 01.09.2019
303405 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 01.09.2019
303406 Myjava-Jablonka-Kostolné
Platné od: 01.09.2019
303407 Myjava-Bukovec-Brezová pod Bradlom-Košariská
Platné od: 01.09.2019
303408 Myjava-Podbranč-Sobotište-Senica
Platné od: 01.09.2019
303409 Myjava-Chvojnica
Platné od: 01.09.2019
303410 Myjava-Bratislava
Platné od: 01.09.2019
303411 Myjava-Stará Myjava
Platné od: 01.09.2019
303412 Myjava-Priepasné-Košariská
Platné od: 01.09.2019
303413 Myjava-Brestovec
Platné od: 01.09.2019
303414 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 01.09.2019
304401 Nové Mesto nad Váhom-Považany-Potvorice-Horná Streda-Piešťany
Platné od: 01.09.2019
304402 Nové Mesto nad Váhom-Vrbové
Platné od: 01.09.2019
304403 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom/Očkov-Piešťany
Platné od: 01.09.2019
304404 Nové Mesto nad Váhom-Podolie
Platné od: 01.09.2019
304405 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá
Platné od: 01.09.2019
304407 Nové Mesto nad Váhom-Lubina-Stará Turá
Platné od: 01.09.2019
304409 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Bzince pod Javorinou
Platné od: 01.09.2019
304410 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové
Platné od: 01.09.2019
304411 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové-Stará Turá
Platné od: 01.09.2019
304412 Nové Mesto nad Váhom-Nová Bošáca
Platné od: 01.09.2019
304415 Nové Mesto nad Váhom-Beckov
Platné od: 01.09.2019
304416 Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Kálnica
Platné od: 01.09.2019
304417 Hôrka nad Váhom-Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
304418 Nové Mesto nad Váhom-Modrová-Nová Lehota
Platné od: 01.09.2019
304420 Stará Turá-Podkylava
Platné od: 01.09.2019
304421 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Krajné
Platné od: 01.09.2019
304422 Nové Mesto nad Váhom-Hrádok
Platné od: 01.09.2019
304423 Stará Turá-Stará Turá,Černochov vrch
Platné od: 01.09.2019
304424 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
304425 Stará Turá-Moravské Lieskové-Bošáca-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
306402 Pov. Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 01.09.2019
306403 Pov. Bystrica-Domaniža-Čel. Lehota
Platné od: 01.09.2019
306404 Pov. Bystrica-Prečín-Bodiná
Platné od: 01.09.2019
306405 Pov. Bystrica-Prečín,Zem. Závada
Platné od: 01.09.2019
306406 Pov. Bystrica-Prečín-Bodiná-Počarová-Zem. Závada-Domaniža
Platné od: 01.09.2019
306407 Pov. Bystrica - Visolaje - Mojtín
Platné od: 01.09.2019
306408 Pov. Bystrica-Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 01.09.2019
306409 Pov. Bystrica-Pružina
Platné od: 01.09.2019
306410 Pov. Bystrica - Púchov - Nemšová
Platné od: 01.09.2019
306411 Pov. Bystrica-Vrchteplá
Platné od: 01.09.2019
306412 Pov. Bystrica - Púchov - Lednické Rovne
Platné od: 01.09.2019
306413 Pov. Bystrica-Horná Maríková
Platné od: 01.09.2019
306414 Pov. Bystrica-Dolná Mariková
Platné od: 01.09.2019
306415 Pov. Bystrica-Nimnica,kúpele
Platné od: 01.09.2019
306416 Pov. Bystrica-Ilava-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
306417 Pov. Bystrica-Papradno,Podjavorník
Platné od: 01.09.2019
308401 Púchov-Dohňany,Lazy
Platné od: 01.09.2019
308402 Púchov-Pružina
Platné od: 01.09.2019
308403 Púchov-Považská Bystrica-Papradno
Platné od: 01.09.2019
308404 Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 01.09.2019
308405 Púchov-Pov. Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 01.09.2019
308406 Púchov-Beluša-Dubnica n/V-N. Dubnica-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
308407 Púchov-Beluša-Ladce
Platné od: 01.09.2019
308408 Púchov-Beluša-Ilava-Nová Dubnica-Trenčín
Platné od: 01.09.2019
308409 Púchov-Lednické Rovne-Červený Kameň
Platné od: 01.09.2019
308410 Púchov-Lednické Rovne-Horovce-Kvašov-Lednica
Platné od: 01.09.2019
308411 Púchov-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 01.09.2019
308412 Púchov-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 01.09.2019
308413 Púchov-Medne
Platné od: 01.09.2019
308414 Púchov-Dohňany, Zbora-Mostište
Platné od: 01.09.2019
308415 Púchov-Lúky-Vydrná
Platné od: 01.09.2019
308416 Púchov-Lúky-Lazy pod Makytou
Platné od: 01.09.2019
308417 Púchov-Lysá pod Makytou
Platné od: 01.09.2019
308418 Púchov-Horná Maríková
Platné od: 01.09.2019
308419 Nimnica-Púchov
Platné od: 01.09.2019
308420 Streženice-Púchov-Dolné Kočkovce
Platné od: 01.09.2019
308421 Dolné Kočkovce-Púchov
Platné od: 01.09.2019
309401 Trenčín - Zamarovce
Platné od: 01.09.2019
309402 Trenčín-Chocholná-Velčice,Kykula
Platné od: 01.09.2019
309403 Trenčín-Štvrtok-Nové Mesto nad Váhom
Platné od: 01.09.2019
309404 Trenčín-Hrabovka
Platné od: 01.09.2019
309405 Trenčín-Horná Súča
Platné od: 01.09.2019
309406 Trenčín-Horné Sŕnie
Platné od: 01.09.2019
309407 Trenčín-Nemšová,Trenč. Závada-Horné Sŕnie
Platné od: 01.09.2019
309408 Trenčín-Trenč. Teplice-Omšenie-Dolná Poruba
Platné od: 01.09.2019
309409 Trenčín/Dubnica n. Váhom-HorňanyNeporadza
Platné od: 01.09.2019
309410 Trenčín-Neporadza
Platné od: 01.09.2019
309411 Neporadza-Trenč. Mitice-Trenč. Jastrabie-Svinná
Platné od: 01.09.2019
309412 Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.09.2019
309413 Trenčín-Soblahov
Platné od: 01.09.2019
309414 Trenč. Teplice-Trenčín-Mníchova Lehota-Trenč. Jastrabie
Platné od: 01.09.2019
309415 Trenčín-Selec
Platné od: 01.09.2019
309416 Trenčín-Beckov-Kočovce,Rakoľuby-Kálnica
Platné od: 01.09.2019
309417 Trenčín-Trenč. Stankovce,Rozvadze
Platné od: 01.09.2019
309418 Trenčín-Opatovce
Platné od: 01.09.2019
309419 Motešice-Neporadza-Svinná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.09.2019
309420 Trenčín-Horná Súča,Dúbrava
Platné od: 01.09.2019
309421 Trenčín-Dubnica nad Váhom-Ilava
Platné od: 01.09.2019
309422 Trenčín-Svinná-Veľká Hradná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 01.09.2019
309423 Horná Súča-Nemšová-Horné Sŕnie
Platné od: 01.09.2019
309424 Trenčín-Trenč. Teplá
Platné od: 01.09.2019
309425 Trenčín-Ilava-Považská Bystrica
Platné od: 01.09.2019
309426 Trenčín-Drietoma
Platné od: 01.09.2019
309427 Trenčín-Trenč. Bohuslavice-Bošáca-Nová Bošáca
Platné od: 01.09.2019
309428 Trenčín-Trenč. Stankovce-Krivosúd-Bodovka
Platné od: 01.09.2019
309429 Nemšová-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 01.09.2019
309430 Trenčín-Horná Súča,Trnávka
Platné od: 01.09.2019
309431 Trenčín-Horná Súča-Dolná Súča
Platné od: 01.09.2019
309432 Trenčín-Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Hrašné-Rudník-Myjava
Platné od: 01.09.2019
309433 Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou-Partizánske
Platné od: 01.09.2019
309434 Trenčín-Ilava-Pov. Bystrica-Žilina
Platné od: 01.09.2019
309435 Trenčín-Drietoma,Liešna
Platné od: 01.09.2019
309436 Trenčín-Myjava-Senica-Smrdáky
Platné od: 01.09.2019
309437 Trenčín-Piešťany-Nitra
Platné od: 01.09.2019
309440 Nemšová-Bolešov-Pruské-Ilava-Dubnica nad Váhom
Platné od: 01.09.2019
309442 Trenčianska Teplá-Dubnica nad Váhom-Ilava-Zliechov-Čičmany-Rajec
Platné od: 01.09.2019
309443 Nemšová-Pruské-Lednické Rovné-Púchov-Pov. Bystrica
Platné od: 01.09.2019
Súhrnný cestovný poriadok
Platné od: 01.09.2019