032 / 74 34 375    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - prímestská doprava - podľa liniek

302403 Nová Dubnica-Ilava-Iliavka-Horná Poruba
Platné od: 18.12.2021
302405 Dubnica nad Váhom-Ilava-Valaská Belá
Platné od: 18.12.2021
302408 Ilava-Dubnica nad Váhom-Tr. Teplice-Dolná Poruba
Platné od: 18.12.2021
302411 Nová Dubnica-Ilava-Pruské-Vršatské Podhradie-Krivoklát
Platné od: 18.12.2021
302413 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Červený Kameň
Platné od: 18.12.2021
302414 Dubnica nad Váhom-Ilava-Horovce-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 18.12.2021
302415 Nová Dubnica-Dubnica nad Váhom-Ilava-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 18.12.2021
302418 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 18.12.2021
302419 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica-Trenčianska Teplá
Platné od: 18.12.2021
302420 Ilava-Dubnica nad Váhom-Nemšová-Sedmerovec
Platné od: 18.12.2021
302430 Ilava-Prejta,Vystrkov-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 18.12.2021
303401 Myjava-Poriadie-Rudník-Vaďovce
Platné od: 18.12.2021
303402 Myjava,žel.st-Myjava,Plastika
Platné od: 18.12.2021
303403 Myjava-Myjava,Turá Lúka
Platné od: 18.12.2021
303404 Myjava-Vrbovce-Chvojnica
Platné od: 18.12.2021
303405 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 18.12.2021
303406 Myjava-Jablonka-Kostolné
Platné od: 18.12.2021
303407 Myjava-Bukovec-Brezová pod Bradlom-Košariská
Platné od: 18.12.2021
303408 Myjava-Podbranč-Sobotište-Senica
Platné od: 18.12.2021
303409 Myjava-Chvojnica
Platné od: 18.12.2021
303410 Myjava-Bratislava
Platné od: 18.12.2021
303411 Myjava-Stará Myjava
Platné od: 18.12.2021
303412 Myjava-Priepasné-Košariská
Platné od: 18.12.2021
303413 Myjava-Brestovec
Platné od: 18.12.2021
303414 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 18.12.2021
304401 Nové Mesto nad Váhom-Považany-Potvorice-Horná Streda-Piešťany
Platné od: 18.12.2021
304402 Nové Mesto nad Váhom-Vrbové
Platné od: 18.12.2021
304403 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom/Očkov-Piešťany
Platné od: 18.12.2021
304404 Nové Mesto nad Váhom-Podolie
Platné od: 18.12.2021
304405 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá
Platné od: 18.12.2021
304407 Nové Mesto nad Váhom-Lubina-Stará Turá
Platné od: 18.12.2021
304409 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Bzince pod Javorinou
Platné od: 18.12.2021
304410 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové
Platné od: 18.12.2021
304411 Nové Mesto nad Váhom-Moravské Lieskové-Stará Turá
Platné od: 18.12.2021
304412 Nové Mesto nad Váhom-Nová Bošáca
Platné od: 10.01.2022
304415 Nové Mesto nad Váhom-Beckov
Platné od: 18.12.2021
304416 Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Kálnica
Platné od: 18.12.2021
304417 Hôrka nad Váhom-Nové Mesto nad Váhom-Beckov-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
304418 Nové Mesto nad Váhom-Modrová-Nová Lehota
Platné od: 18.12.2021
304420 Stará Turá-Podkylava
Platné od: 18.12.2021
304421 Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Krajné
Platné od: 18.12.2021
304422 Nové Mesto nad Váhom-Hrádok
Platné od: 18.12.2021
304423 Stará Turá-Stará Turá,Černochov vrch
Platné od: 18.12.2021
304424 Stará Turá-Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
304425 Stará Turá-Moravské Lieskové-Bošáca-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
306402 Pov. Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 18.12.2021
306403 Pov. Bystrica-Domaniža-Čel. Lehota
Platné od: 18.12.2021
306404 Pov. Bystrica-Prečín-Bodiná
Platné od: 18.12.2021
306405 Pov. Bystrica-Prečín,Zem. Závada
Platné od: 18.12.2021
306406 Pov. Bystrica-Prečín-Bodiná-Počarová-Zem. Závada-Domaniža
Platné od: 18.12.2021
306407 Pov. Bystrica - Visolaje - Mojtín
Platné od: 18.12.2021
306408 Pov. Bystrica-Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 18.12.2021
306409 Pov. Bystrica-Pružina
Platné od: 18.12.2021
306410 Pov. Bystrica - Púchov - Nemšová
Platné od: 18.12.2021
306411 Pov. Bystrica-Vrchteplá
Platné od: 18.12.2021
306412 Pov. Bystrica - Púchov - Lednické Rovne
Platné od: 18.12.2021
306413 Pov. Bystrica-Horná Maríková
Platné od: 18.12.2021
306414 Pov. Bystrica-Dolná Mariková
Platné od: 18.12.2021
306415 Pov. Bystrica-Nimnica,kúpele
Platné od: 18.12.2021
306416 Pov. Bystrica-Ilava-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
306417 Pov. Bystrica-Papradno,Podjavorník
Platné od: 18.12.2021
307435 Prievidza-Nováky-Bánovce nad Bebravou-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
308401 Púchov-Dohňany,Lazy
Platné od: 18.12.2021
308402 Púchov-Pružina
Platné od: 18.12.2021
308403 Púchov-Považská Bystrica-Papradno
Platné od: 18.12.2021
308404 Púchov-Beluša-Mojtín
Platné od: 18.12.2021
308405 Púchov-Pov. Bystrica-Domaniža-Rajec
Platné od: 18.12.2021
308406 Púchov-Beluša-Dubnica n/V-N. Dubnica-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
308407 Púchov-Beluša-Ladce
Platné od: 18.12.2021
308408 Púchov-Beluša-Ilava-Nová Dubnica-Trenčín
Platné od: 18.12.2021
308409 Púchov-Lednické Rovne-Červený Kameň
Platné od: 18.12.2021
308410 Púchov-Lednické Rovne-Horovce-Kvašov-Lednica
Platné od: 18.12.2021
308411 Púchov-Lednické Rovne-Lednica
Platné od: 18.12.2021
308412 Púchov-Lednické Rovne-Zubák
Platné od: 18.12.2021
308413 Púchov-Medne
Platné od: 18.12.2021
308414 Púchov-Dohňany, Zbora-Mostište
Platné od: 18.12.2021
308415 Púchov-Lúky-Vydrná
Platné od: 18.12.2021
308416 Púchov-Lúky-Lazy pod Makytou
Platné od: 18.12.2021
308417 Púchov-Lysá pod Makytou
Platné od: 18.12.2021
308418 Púchov-Horná Maríková
Platné od: 18.12.2021
308419 Nimnica-Púchov
Platné od: 18.12.2021
308420 Streženice-Púchov-Dolné Kočkovce
Platné od: 18.12.2021
308421 Dolné Kočkovce-Púchov
Platné od: 18.12.2021
309401 Trenčín - Zamarovce
Platné od: 18.12.2021
309402 Trenčín-Chocholná-Velčice,Kykula
Platné od: 21.12.2021
309403 Trenčín-Štvrtok-Nové Mesto nad Váhom
Platné od: 21.12.2021
309404 Trenčín-Hrabovka
Platné od: 18.12.2021
309405 Trenčín-Horná Súča
Platné od: 18.12.2021
309406 Trenčín-Horné Sŕnie
Platné od: 18.12.2021
309407 Trenčín-Nemšová,Trenč. Závada-Horné Sŕnie
Platné od: 18.12.2021
309408 Trenčín-Trenč. Teplice-Omšenie-Dolná Poruba
Platné od: 18.12.2021
309409 Trenčín/Dubnica n. Váhom-HorňanyNeporadza
Platné od: 18.12.2021
309410 Trenčín-Neporadza
Platné od: 18.12.2021
309411 Neporadza-Trenč. Mitice-Trenč. Jastrabie-Svinná
Platné od: 18.12.2021
309412 Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou
Platné od: 18.12.2021
309413 Trenčín-Soblahov
Platné od: 18.12.2021
309414 Trenč. Teplice-Trenčín-Mníchova Lehota-Trenč. Jastrabie
Platné od: 18.12.2021
309415 Trenčín-Selec
Platné od: 18.12.2021
309416 Trenčín-Beckov-Kočovce,Rakoľuby-Kálnica
Platné od: 18.12.2021
309417 Trenčín-Trenč. Stankovce,Rozvadze
Platné od: 18.12.2021
309418 Trenčín-Opatovce
Platné od: 18.12.2021
309419 Motešice-Neporadza-Svinná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 18.12.2021
309420 Trenčín-Horná Súča,Dúbrava
Platné od: 18.12.2021
309421 Trenčín-Dubnica nad Váhom-Ilava
Platné od: 18.12.2021
309422 Trenčín-Svinná-Veľká Hradná-Bánovce nad Bebravou
Platné od: 18.12.2021
309423 Horná Súča-Nemšová-Horné Sŕnie
Platné od: 18.12.2021
309424 Trenčín-Trenč. Teplá
Platné od: 18.12.2021
309425 Trenčín-Ilava-Považská Bystrica
Platné od: 18.12.2021
309426 Trenčín-Drietoma
Zrušená
309427 Trenčín-Trenč. Bohuslavice-Bošáca-Nová Bošáca
Platné od: 18.12.2021
309428 Trenčín-Trenč. Stankovce-Krivosúd-Bodovka
Platné od: 18.12.2021
309429 Nemšová-Dubnica nad Váhom-Nová Dubnica
Platné od: 18.12.2021
309430 Trenčín-Horná Súča,Trnávka
Platné od: 18.12.2021
309431 Trenčín-Horná Súča-Dolná Súča
Platné od: 18.12.2021
309432 Trenčín-Nové Mesto nad Váhom-Stará Turá-Hrašné-Rudník-Myjava
Platné od: 18.12.2021
309433 Trenčín-Svinná-Bánovce nad Bebravou-Partizánske
Platné od: 18.12.2021
309434 Trenčín-Ilava-Pov. Bystrica-Žilina
Platné od: 18.12.2021
309435 Trenčín-Drietoma,Liešna
Platné od: 18.12.2021
309436 Trenčín-Myjava-Senica-Smrdáky
Platné od: 21.12.2021
309437 Trenčín-Piešťany-Nitra
Platné od: 18.12.2021
309440 Nemšová-Bolešov-Pruské-Ilava-Dubnica nad Váhom
Platné od: 18.12.2021
309442 Trenčianska Teplá-Dubnica nad Váhom-Ilava-Zliechov-Čičmany-Rajec
Platné od: 18.12.2021
309443 Nemšová-Pruské-Lednické Rovné-Púchov-Pov. Bystrica
Platné od: 18.12.2021
Súhrnný cestovný poriadok
Platné od: 10.01.2022