042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

Autobusová stanica Ilava

Autobusová stanica Ilava
Štúrová 2000/82
019 01 Ilava

Mapa

Autobusová stanica sa nachádza 2 min. od centra mesta Ilava pri Obchodnom centre IDEA.
Autobusová stanica má 2 nástupišťa.

Orientačný plán autobusovej staniceNástupištia pre nástup cestujúcich

Nástupište 1
Trenčín, Dubnica nad Váhom, Nemšová, Nová Dubnica, Omšenie, Sedmerovec, Trenčianska Teplá, Beckov, Dolná Poruba, Trenčianske Teplice, Veľká Hradná
Nástupište 2
Považská Bystrica, Púchov, Pruské, Trenčín, Beluša, Bolešov, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Breznica, Horná Poruba, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Lednica, Lednické Rovne, Nemšová, Nová Dubnica, Nitrianske Rudno, Slavnica, Valaská Belá, Vršatské Podhradie, Zliechov, Zubák

SAD – INFORMÁCIE

Cenník poskytovaných služieb pre ostatných dopravcov s platnosťou od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: matejik@sadtn.sk.

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 3,99 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 4,92 € (bez DPH)
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno - prevádzkového poriadku 93,08 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja 66,49 € (bez DPH)
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2) 132,97 € (bez DPH)

1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa ).
2) Neoprávneným státim v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Dopravno-prevádzkový poriadok

Dopravno-prevádzkový poriadok AS IL