032 / 74 34 375    |         |    

Logotype

Cestovné poriadky - MHD Trenčín - podľa liniek

Linka 01 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 02 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 03 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021
Linka 04 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 05 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 26.04.2021
Linka 06 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021
Linka 07 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 26.04.2021
Linka 08 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 11 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 12 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 13 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021
Linka 17 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 22 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 23 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 24 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 25 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 27 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021
Linka 28 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 07.04.2021
Linka 31 - cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021
Linka 50 - cestovný poriadok
Nepremáva do odvolania
Súhrnný cestovný poriadok
Platné od: 12.12.2021 | Platné od: 17.09.2021