042 / 43 26 321    |         |    

Logotype

Autobusová stanica Myjava

Autobusová stanica Myjava
Partizánska 291/17
907 01 Myjava

Mapa

Autobusová stanica sa nachádza 5 min. chôdze od centra mesta Myjava.
Autobusová stanica má 4 nástupišťa a 9 stanovíšť.


Orientačný plán autobusovej staniceNástupištia pre nástup cestujúcich

Nástupište 1
1. Bratislava; Bukovec; Myjava Jedn.
Nástupište 2
2. Bratislava; Chvojnica; Myjava Jedn.; Myjava žel. st.; Senica, Smrdáky; Trenč. Teplice; Trenčín; Vrbovce
Nástupište 3
3. Myjava Jedn.; Myjava, žel. st.; Podbranč, Majeričky; Senica; Skalica; Sobotište
Nástupište 4
4. Myjava, Turá Lúka, Jednota; Myjava, Vankovia, u Zimov; Myjava, VankoviaZŠ; Myjava, žel. st.; Stará Myjava, Horný Štemberk; Stará Myjava, chaty
Nástupište 5
5. Brezová pod Bradlom; Brezová pod Bradlom, Štverník; Myjava, Jedn.; Myjava, žel. st.; Senica
Nástupište 6
6. Brezová pod Bradlom; Košariská, dolné Košariská, Jedn.; Myjava, Jedn.; Myjava, žel. st.; Priepasné, garáž
Nástupište 7
7. Hrašné; Chvojnica; Kostolné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, Plastika; Myjava, u Devánov; Myjava, žel. st.; Poriadie; Vaďovce; Vrbovce
Nástupište 8
8. Brestovec; Kostolné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, Plastika; Myjava, žel. st.
Nástupište 9
9. Krajné; Myjava, Jedn.; Myjava, nem.; Myjava, žel. st.; Nové Mesto nad Váhom; Piešťany, Stará Turá; Vrbovce; Myjava žel. st.; Vrbové

Cenník poskytovaných služieb pre ostatných dopravcov s platnosťou od 1.2.2024

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: matejik@sadtn.sk.

Spoj v mestskej hromadnej doprave 0,00 € (bez DPH)
Spoj v prímestskej pravidelnej doprave 3,49 € (bez DPH)
Spoj v diaľkovej, medzinárodnej pravidelnej doprave, osobitnej pravidelnej doprave, príležitostnej doprave 4,51 € (bez DPH)
Zmena CP (mimo výročnej zmeny cestovných poriadkov)1) 22,07 € (bez DPH)
Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia 39,90 € (bez DPH)
Nedodržanie Dopravno - prevádzkového poriadku 93,08 € (bez DPH)
Nenahlásenie zmeny cestovného poriadku alebo posilového spoja 66,49 € (bez DPH)
Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice2) 132,97 € (bez DPH)

1) Výročnou zmenou sa rozumie celoštátne vyhlásený dátum zmien cestovných poriadkov ( spravidla druhá decembrová nedeľa ).
2) Neoprávneným státim v priestoroch autobusovej stanice sa rozumie státie bez toho, aby to bolo v predmete zmluvy dohodnuté.

Dopravno-prevádzkový poriadok

Dopravno-prevádzkový poriadok AS MY