032 / 74 34 375    |         |    

Logotype

Prieskum spokojnosti

Vážení cestujúci,
vyjadrite svoju spokojnosť so službami SAD Trenčín, a.s. vo vašom regióne.
Označte či je pre Vás daná oblasť služieb dôležitá (áno/nie) a mieru spokojnosti podľa stupnice (1 ... 5).

Hodnotenie

  1. úplná spokojnosť
  2. spokojnosť s drobnými výhradami
  3. viac spokojný ako nespokojný
  4. viac nespokojný ako spokojný
  5. úplná nespokojnosť

oblasť služieb dôležitosť hodnotenie
1 Dodržiavanie odchodov a príchodov autobusových spojov.    
2 Komunikácia s vodičom a jeho ochota.    
3 Dostupnosť informácií.    
4 Čistota v autobusoch.    
5 Vybavovanie dopravných kariet a preukazov.    

V ktorom regióne a akým druhom dopravy prevažne cestujete?

Prímestská autobusová dopravaZájazdová autobusová dopravaMestská autobusová dopravaDiaľková autobusová doprava


Do nasledujúcich riadkov môžete uviesť konkrétne návrhy na zlepšenie: