032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Klientske centrá

V súčasnosti dopravca disponuje 7 Kanceláriami predpredaja, ktoré klientom poskytujú nasledovné služby:
1. predaj, personifikáciu a plnenie Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD finančnou čiastkou,
2. predaj a personifikáciu časových predplatných lístkov na mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne,
3. predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii študent,
4. osobné podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach,
5. predaj cestovných poriadkov,
6. preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok,
7. vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD,
8. vybavovanie reklamácií transakcií z automatov SAD Trenčín, a.s,
9. vydávanie potvrdení o výške cestovného.

Kancelária predpredaja so sídlom Železničná 2, Trenčín naviac poskytuje nasledovnú službu:
1. Predpredaj miesteniek na diaľkové linky.

1. Kancelária predpredaja a informácií – Trenčín, Palackého 11

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 08:00 - 17:00

2. Kancelária predpredaja a informácií – Trenčín, Železničná 2

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 7:00 - 11:00   11:30 - 15:00

3. Kancelária predpredaja a informácií - Pov. Bystrica, ul. Športovcov (autobusová stanica Pov. Bystrica)

Prevádzková doba

Pondelok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Utorok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Streda 7:00 – 11:30   12:00 - 16:30
Štvrtok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Piatok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30

4. Kancelária predpredaja a informácií - Púchov, Trenčianska ulica 460

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 6:30 – 11:00   11:30 - 14:30

5. Kancelária predpredaja a informácií - Ilava, Štúrova 384/28

Prevádzková doba

Pondelok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Utorok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Streda 7:00 – 11:30   12:00 - 16:30
Štvrtok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Piatok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30

6. Kancelária predpredaja a informácií - N. Mesto n/V, aut. stanica

Prevádzková doba

Pondelok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Utorok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Streda 7:00 – 11:30   12:00 - 16:30
Štvrtok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30
Piatok 7:00 – 11:30   12:00 - 14:30

7. Kancelária predpredaja a informácií - Myjava, Partizánska 291/17 (nová aut. stanica Myjava)

Prevádzková doba

Pondelok 6:30 – 11:15   11:45 - 16:15
Utorok 6:30 – 11:15   11:45 - 12:45
Streda 6:30 – 11:15   11:45 - 12:45
Štvrtok 6:30 – 11:15   11:45 - 16:15
Piatok 6:30 – 11:15   11:45 - 12:45