032 / 74 34 375    |         |    

Logotype

Klientske centrá

Klientske centrá poskytujú klientom nasledovné služby:
1. predaj, personifikáciu a plnenie Dopravných kariet dopravcu finančnou čiastkou
2. plnenie kariet emitovaných subjektmi zapojenými v zúčtovacom systéme TransCard finančnou čiastkou
3. predaj a personifikáciu časových predplatných lístkov na mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne a vybrané linky prímestskej autobusovej dopravy (IDS)
4. predaj a personifikáciu časových predplatných lístkov na prímestskú autobusovú dopravu
5. predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii žiak/študent
6. podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach SAD Trenčín, a.s.
7. predaj cestovných poriadkov
8. preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok
9. vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu
10. vydávanie potvrdení o výške cestovného
11. predpredaj miesteniek na diaľkové linky
12. výdaj Dopravných kariet dopravcu (odberné miesto eShopu)

* Služby 11, 12 – výlučne Klientske centrum, Železničná 2, Trenčín

1. Klientske centrum – Trenčín, Železničná 2 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8:00 – 12:00 h, 12:30 – 16:00 h

2. Klientske centrum - Považská Bystrica, ul. Športovcov 345 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h

3. Klientske centrum - Púchov, Trenčianska ulica 460

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h

4. Klientske centrum - Ilava, Štúrova 2000/82 (OC Idea)

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h

5. Klientske centrum - Nové Mesto nad Váhom, Železničná 1155/32

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h

6. Klientske centrum - Myjava, Partizánska 291/17 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 8.00 – 12.00 h, 12.30 – 16.00 h