032 / 74 34 375    |    sadtn@sadtn.sk    |         |    

Logotype

Klientske centrá

Klientske centrá poskytujú klientom nasledovné služby:
1. predaj, personifikáciu a plnenie Dopravných kariet dopravcu finančnou čiastkou
2. predaj a personifikáciu časových predplatných lístkov na mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne a vybrané linky prímestskej autobusovej dopravy (IDS)
3. predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii žiak/študent
4. podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach SAD Trenčín, a.s.
5. predaj cestovných poriadkov
6. preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok
7. vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu
8. vybavovanie reklamácií transakcií z automatov SAD Trenčín, a.s.
9. vydávanie potvrdení o výške cestovného SAD Trenčín, a.s.
10. predpredaj miesteniek na diaľkové linky – výlučne Klientske centrum so sídlom Železničná 2, Trenčín

1. Klientske centrum – Trenčín, Palackého 11

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 08:00 - 17:00

2. Klientske centrum – Trenčín, Železničná 2 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 07:00 - 11:00   11:30 - 15:00

3. Klientske centrum - Považská Bystrica, ul. Športovcov 345 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok 06:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Utorok 06:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Streda 08:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
Štvrtok 06:30 - 11:30, 12:00 - 14:30
Piatok 06:30 - 11:30, 12:00 - 14:30

4. Klientske centrum - Púchov, Trenčianska ulica 460

Prevádzková doba

Pondelok – piatok 06:30 – 11:00   11:30 - 14:30

5. Klientske centrum - Ilava, Štúrova 384/28

Prevádzková doba

Pondelok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Utorok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Streda 08:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30

6. Klientske centrum - Nové Mesto nad Váhom, autobusová stanica

Prevádzková doba

Pondelok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Utorok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Streda 08:30 - 11:30, 12:00 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30
Piatok 07:00 - 11:30, 12:00 - 14:30

7. Klientske centrum - Myjava, Partizánska 291/17 (autobusová stanica)

Prevádzková doba

Pondelok 06:45 - 11:15, 11:45 - 16:00
Utorok 06:45 - 11:15, 11:45 - 13:30
Streda 06:45 - 11:15, 11:45 - 13:30
Štvrtok 06:45 - 11:15, 11:45 - 16:00
Piatok 06:45 - 11:15, 11:45 - 12:15