042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
27.03.2024

ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY OD 01.04.2024

Vážení cestujúci, dňom 01.04.2024 vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy. Viac informácií je dostupných na: https://www.sadtn.sk/cestovne-poriadky/primestska-doprava-podla-liniek/.

Zoznam najpodstatnejších zmien

Linka Spoj Odchod (pôvodný) Počiatočná zastávka Konečná zastávka Zmena
307435 30 14:05 Bánovce n.Bebravou,AS Prievidza,aut.st. pridanie obsluhy zastávky Brezolupy,rázc.
307435 36 14:18 Bánovce n.Bebravou,AS Prievidza,aut.st. pridanie obsluhy zastávky Brezolupy,rázc., úprava (skrátenie) časov na spoji
309412 10 8:00 Bánovce n.Bebravou,AS Trenč.Jastrabie,nám. nový spoj
309433 24 17:40 Bánovce n.Bebravou,AS Trenčín,aut.st. nebude obsluhovať Dežerice a Horňany - zrýchlenie spoja, vytvorený prestup do Tr. Mitíc a Neporadze
303414 14 17:35 Brezová p.Bradlom,aut.st. Priepasné,garáž posun odchodu celého spoja z 17:35 na 17:10 (303412/34)
303407 4 5:10 Bukovec,Jednota Myjava,Jednota posun odchodu z 5:10 na 5:05, úprava (skrátenie) časov na spoji
306406 8 16:30 Čelkova Lehota,Jednota Považ.Bystrica,AS zrušený úsek Domaniža, nám. - PB, AS, keďže spoj 8 čaká 306402/40
308414 3 7:01 Dohňany,OcÚ Dohňany,Mostište,OcÚ zrušenie spoja, (nahrádza 308414 /1)
308411 5 6:20 Dolná Breznica,rázc. Lednica,konečná predĺženie trasy - začiatok od Lednické Rovne,Horenická Hôrka, úprava časov na spoji
308420 4 7:00 Dolné Kočkovce,obch.dom Streženice,Jednota zrušenie zastávky Púchov, Dom služieb, presunutá na zastávku Púchov, Makyta
308420 24 12:50 Dolné Kočkovce,obch.dom Streženice,Jednota zrušenie zastávky Púchov, Dom služieb, presunutá na zastávku Púchov, Makyta
308420 28 13:30 Dolné Kočkovce,obch.dom Streženice,Jednota zrušenie zastávky Púchov, Dom služieb, presunutá na zastávku Púchov, Makyta
306416 33 13:35 Dubnica n.V.,SPŠ Trenčín,SAD zrušenie zastávky Dca, TESCO; Tr. Teplá, Príles; NDca, rázc.; úprava časov na spoji
309421 14 7:15 Dubnica n.V.,ZŠ Pod hájom Trenčín,SAD zmena značky na x, 35
309421 100 7:15 Dubnica n.V.,ZŠ Pod hájom Trenčín,SAD nový spoj odčlenený zo spoja 14 s rýchlejšou jazdnou dobou a zachádzkou cez Novú Dubnicu
309442 47 14:20 Dubnica n.V.,ZVS Zliechov,konečná zmena značky na 6+, 54; doplnenie zastávky Čičmany; úprava časov
302430 46 11:01 Dubnica n.V.,žel.st. Ilava,AS OC Idea posun celého spoja z 11:01 na 11:08
309412 62 15:35 Dubodiel,hor.koniec Trenč.Jastrabie,nám. nový spoj, v Tr. Jastrabí prípoj 309410/62 o 15:49
303409 4 11:43 Chvojnica,Majer Myjava,Jednota začiatok skrátený od Vrbovce, nám. (12:06), prípojný od 303404 / 20 (trasa zachovaná)
303404 20 11:43 Chvojnica,Majer Vrbovce,nám. nový spoj, nadviazaný na 303409 / 4 (trasa zachovaná)
309440 20 7:09 Ilava,AS OC Idea Bolešov,Mäsna posun celého spoja na 07:07; úprava časov na spoji
309440 20 7:09 Ilava,AS OC Idea Bolešov,Mäsna zušenie zastávky Slávnica, rázc.
302411 27 9:55 Ilava,AS OC Idea Pruské,nám. zušenie zastávky Pruské, Podvažie, rázc.
302419 55 12:55 Ilava,AS OC Idea Trenč.Teplá,žel.st. zmena značky na X, 10
309442 29 9:05 Ilava,AS OC Idea Zliechov,konečná zmena značky na 6+, 54; doplnenie zastávky IL,žst a Čičmany; úprava časov
309442 29 9:05 Ilava,AS OC Idea Zliechov,konečná zachádzka na IL, žst + úsek Zliechov, konečná - Čičmany, OcÚ
302419 19 6:52 Ilava,žel.st. Trenč.Teplá,žel.st. zrušenie spoja
306416 111 6:30 Ilava,žel.st. Trenčín,Hasičská nový spoj
306416 47 12:01 Ilava,žel.st. Trenčín,SAD zmena značky na X, 27
304415 8 21:05 Kočovce,Rakoľuby,rázc. Nové Mesto n.V.,žel.st. posun celého spoja na 21:02
303401 6 5:15 Kostolné,Jednota Myjava,aut.st. tarifné napojenie na 304424 / 1
303402 10 13:22 Kostolné,Jednota Myjava,Jednota posun odchodu z 13:22 na 13:28, úprava (skrátenie) časov na spoji
304420 2 6:35 Košariská,Šindeláci vývoj.str. Podkylava,OcÚ posun odchodu celého spoja z 6:35 na 6:31
308410 47 14:15 Lednické Rovne,Horenická Hôrka Lednica,konečná zrušenie spoja, náhrada 308410 / 39
308413 25 12:31 Lednické Rovne,nám. Lednické Rovne,Medné,Jednota nový spoj, vytvorenie prestupu zo 308410 / 22 na zastávke Lednické Rovne,nám.
308416 23 9:06 Lúky,KD Lazy p.Makytou,Čertov posun spoja z 09:06 na 09:00, úprava časov na spoji
308417 23 11:20 Lúky,KD Lysá p.Makytou,hájovňa posun celého spoja z 11:20 na 11:30, úprava časov na spoji
308405 4 16:35 Malé Lednice,Jednota Domaniža,nám. posunutie spoja o 5 min. skôr na 16.30
308405 16 12:30 Malé Lednice,Jednota Domaniža,nám. začína od od Rajec,žel.st. , odchod 13:00
309419 23 10:10 Motešice,Horné Motešice,Jednota Neporadza,Bošianska Neporadza nový spoj
303409 11 10:40 Myjava,aut.st. Chvojnica,Majer skrátenie spoja po Vrbovce, nám., nadviazaný na 303404 / 27 (trasa zachovaná)
303401 21 13:39 Myjava,aut.st. Poriadie,u Ďurcov zrušenie obsluhy zastávky Poriadie, u Ďurcov
303404 39 22:42 Myjava,Plastika Myjava,aut.st. posun odchodu z 22:42 na 22:39, úprava časov na spoji
302420 37 14:35 Nemšová,nám. Nová Dubnica,nám. posun celého spoja na 14:20
309419 22 8:48 Neporadza,Bošianska Neporadza Motešice,Horné Motešice,Jednota nový spoj
309410 36 10:15 Neporadza,Bošianska Neporadza Trenč.Jastrabie,nám. zmena značky na 6+, 32
309410 54 14:33 Neporadza,Bošianska Neporadza Trenč.Jastrabie,nám. zmena značky na 6+, 32
309410 62 16:35 Neporadza,Bošianska Neporadza Trenč.Jastrabie,nám. posun odchodu o 60 min. skôr (15:35) s predľžením do TN, vytvorený prestup z Dubodiela
306416 8 6:00 Nová Dubnica,nám. Ilava,AS OC Idea zmeniť znamienko na X 35
306416 4 5:45 Nová Dubnica,nám. Považ.Bystrica,ABŠO zrušenie zastávky Visolaje, rázc.
309442 41 13:15 Nová Dubnica,nám. Zliechov,konečná skrátenie spoja, začína na zastávke Dca,SPŠ
309442 79 22:05 Nová Dubnica,nám. Zliechov,konečná zrušenie úseku NDCA, nám. - ZVS
304417 13 7:48 Nové Mesto n.V.,žel.st. Trenčín,aut.st. nový spoj
304424 13 13:29 Nové Mesto n.V.,žel.st. Trenčín,aut.st. pridanie obsluhy zastávky Kostolná-Zárečie ,rázc. a Trenčín,Záblatie,cintorín
304403 2 4:56 Podolie,Korytné Stará Turá,Chirana zrušenie zastávky Bzince, úprava časov na spoji
303401 18 13:59 Poriadie,u Ďurcov Myjava,Jednota zrušenie obsluhy zastávky Poriadie, u Ďurcov
306416 75 12:00 Považ.Bystrica,ABŠO Nová Dubnica,nám. skrátenie spoja po zastávku DCA,SPŠ
306412 27 17:20 Považ.Bystrica,ABŠO Púchov,žel.st. posun celého spoja z 17:20 na 17:10
306404 35 15:52 Považ.Bystrica,AS Bodiná,horný koniec spoj posunúť o 13min. neskôr s odchodom 16:05
306413 115 18:45 Považ.Bystrica,AS Horná Mariková,Vlkov Pridanie zachádzky Klieština
308405 19 15:55 Považ.Bystrica,AS Malé Lednice,Jednota posunutie spoja o 5 min. skôr na 15:50
308405 25 11:55 Považ.Bystrica,AS Malé Lednice,Jednota predĺženie spoja po Rajec,žst.
306417 19 6:35 Považ.Bystrica,AS Papradno,garáž SAD Posun o 5 min. skôr na 06:30
309425 6 7:00 Považ.Bystrica,AS Trenčín,Hasičská pridané zastávky v Beluša,bytovky a Beluša,rázc.
307435 31 14:55 Prievidza,aut.st. Bánovce n.Bebravou,AS pridanie obsluhy zastávky Brezolupy,rázc., úprava časov na spoji
307435 37 15:07 Prievidza,aut.st. Bánovce n.Bebravou,AS pridanie obsluhy zastávky Brezolupy,rázc., úprava (skrátenie) časov na spoji
306409 34 7:00 Pružina,Briestenné Považ.Bystrica,AS spoj je presmerovaný cez Kukučínovu ulicu
306409 50 10:15 Pružina,Predhorie Pružina,garáže SAD Posunúť o 20 min. skôr na 09.55
308416 55 14:40 Púchov,Continental Lazy p.Makytou,Hamšovce zrušenie spoja, nahradil spoj 49
308416 49 14:35 Púchov,Makyta Lazy p.Makytou,Čertov pridanie obsluhy zastávky Lazy, Potok, úprava časov na spoji a pridanie úseku PU, žst - PU, Makyta
308410 25 14:48 Púchov,žel.st. Kvašov,Močiare zrušenie úseku PU,žst - Lednické Rovne,Horenická Hôrka; úprava časov na spoji
308416 11 6:10 Púchov,žel.st. Lazy p.Makytou,Čertov zrušenie spoja
308416 51 14:50 Púchov,žel.st. Lazy p.Makytou,Čertov posun z 14:50 na 15:15, pridanie zastávok (nahrada za 308416/55), úprava časov na spoji
308416 37 11:30 Púchov,žel.st. Lazy p.Makytou,Hamšovce posun z 11:30 na 11:40, úprava časov na spoji
308410 39 13:58 Púchov,žel.st. Lednica,konečná zmena značky na X, 27; posun celého spoja na 13:55
308413 15 12:12 Púchov,žel.st. Lednické Rovne,Medné,Jednota zmena značky na X, 35
306412 58 16:24 Púchov,žel.st. Považ.Bystrica,ABŠO posun spoja z 16:24 na 16:21,úprava časov na spoji
309413 18 10:10 Soblahov,otoč. Trenčín,aut.st. o 10 min skôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 22 13:55 Soblahov,otoč. Trenčín,aut.st. o 5 min neskôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 24 13:05 Soblahov,otoč. Trenčín,aut.st. o 5 min skôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 60 11:00 Soblahov,otoč. Trenčín,aut.st. nový spoj o 11:00 v pracovné dni z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
303411 14 15:54 Stará Myjava,Hor.Štemberk Myjava,aut.st. posun odchodu z 15:54 na 15:44, úprava časov na spoji
303411 1 5:10 Stará Myjava,chaty Stará Myjava,Hor.Štemberk zrušenie východzej zastávky Stará Myjava, chaty, spoj bude začínať Stará Myjava, u Martonov (5:12)
308420 7 7:25 Streženice,Jednota Dolné Kočkovce,obch.dom zrušenie zastávky Púchov, Dom služieb, presunutá na zastávku Púchov, Makyta
308420 27 13:06 Streženice,Jednota Dolné Kočkovce,obch.dom zrušenie zastávky Púchov, Dom služieb, presunutá na zastávku Púchov, Makyta
309412 51 7:17 Trenč.Jastrabie,nám. Bánovce n.Bebravou,AS nový spoj
309412 53 17:10 Trenč.Jastrabie,nám. Dubodiel,hor.koniec nový spoj, prípojný autobus k novému spoju 309433/9 vyráža z Trenčína 16:35
309410 21 11:02 Trenč.Jastrabie,nám. Neporadza,Bošianska Neporadza zmena značky na 6+, 32
309410 27 13:10 Trenč.Jastrabie,nám. Neporadza,Bošianska Neporadza zmena značky na 6+, 32
309410 53 17:10 Trenč.Jastrabie,nám. Neporadza,Bošianska Neporadza spoj bude vychádzať z Trenčína a z Tr. Jastrabia pôjde o 55 min. neskôr, vytvorený prestup z 309433/24
302419 28 8:45 Trenč.Teplá,žel.st. Ilava,žel.st. zrušenie spoja
302419 74 15:50 Trenč.Teplá,žel.st. Nová Dubnica,nám. napojenie bez prestupu na 308408 / 36
306416 44 14:00 Trenč.Teplá,žel.st. Považ.Bystrica,AS zmena značky na X, 10
309412 43 8:00 Trenčín,aut.st. Bánovce n.Bebravou,AS doplnené zastávky medzi Dol. Držkovcami a BN, úprava časov na spoji
309412 47 11:40 Trenčín,aut.st. Bánovce n.Bebravou,AS doplnené zastávky medzi Dol. Držkovcami a BN, úprava časov na spoji
309412 49 14:20 Trenčín,aut.st. Bánovce n.Bebravou,AS doplnené zastávky medzi Dol. Držkovcami a BN, úprava časov na spoji
309425 35 14:10 Trenčín,aut.st. Beluša,stred pridanie zastávky Trenčianska Teplá, Dobrá
304417 2 6:45 Trenčín,aut.st. Nové Mesto n.V.,žel.st. nový spoj, návrh SAD,požiadavky obcí Tr. Turná, Tr. Stankovce, Krivosúd-Bodovka do NM na školský čas
304424 16 14:07 Trenčín,aut.st. Nové Mesto n.V.,žel.st. pridanie obsluhy zastávky Trenčín,Záblatie,cintorín Kostolná-Zárečie ,rázc
309413 5 11:07 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. zmena značky na 6+, 32 kvôli časovému zjednoteniu so/ne
309413 13 7:30 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. o 5 min neskôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 17 9:45 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. o 10 min skôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 19 11:05 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. o 30 min neskôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 23 12:30 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. o 5 min neskôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 25 13:30 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. o 5 min neskôr z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309413 53 11:30 Trenčín,aut.st. Soblahov,otoč. zmena znamienka na x, 27, nový spoj o 10:35 v pracovné dni z dôvodu 60 min. pravidelného taktu
309416 1 5:40 Trenčín,BILLA Kálnica,hor.koniec posun spoja o 3 min. skôr
309404 5 5:30 Trenčín,BILLA Trenčín,Kasárenská VOP zrušenie obsluhy Trenčín,BILLA
306416 12 18:10 Trenčín,Dolný Šianec Považ.Bystrica,ABŠO zrušenie zastávky Visolaje, rázc.
306416 28 8:22 Trenčín,Dolný Šianec Považ.Bystrica,ABŠO posun celého spoja z 08:22 na 08:12
306416 64 18:10 Trenčín,Dolný Šianec Považ.Bystrica,ABŠO zrušenie zastávky Visolaje, rázc.
309421 39 19:08 Trenčín,Hasičská Dubnica n.V.,Rozptyl posun spoja o 7 min. neskôr
309421 21 7:13 Trenčín,Hasičská Dubnica n.V.,ZŠ Pod hájom posun spoja o 30 min. neskôr, začína TN,aut. st. a zachádzka cez Novú Dubnicu
306416 98 7:30 Trenčín,Hasičská Ilava,žel.st. nový spoj
309421 93 16:55 Trenčín,SAD Dubnica n.V.,AS o 40 min. skôr, skrátený po Dubnica n. V.,Rozptyl
306416 18 6:52 Trenčín,SAD Ilava,AS OC Idea zmena značky na X, 10; úprava časov na spoji
306416 94 7:05 Trenčín,SAD Ilava,AS OC Idea posun celého spoja z 06:50 na 07:05; úprava časov na spoji, značka X 11
309422 29 22:10 Trenčín,SAD Malá Hradná,nám. pridanie obsluhy zastávky Tr. Jastrabie,rázc., úprava (skrátenie) časov na spoji
306416 96 13:44 Trenčín,SAD Považ.Bystrica,AS nový spoj
309422 3 6:42 Trenčín,SAD Ruskovce,rázc. zmena značky na x, 27
309434 3 7:35 Trenčín,SAD Žilina,AS zrušenie spoja
309401 8 13:10 Trenčín,ZŠ Veľkomoravská Zamarovce,kult.dom začína Trenčín,SAD
309401 10 14:00 Trenčín,ZŠ Veľkomoravská Zamarovce,kult.dom začína Trenčín,SAD
303401 12 6:55 Vaďovce,žel.st. Myjava,aut.st. zrušenie obsluhy zastávky Poriadie, u Ďurcov, úprava času na spoji
303404 27 11:10 Vrbovce,nám. Chvojnica,Majer nový spoj, nadviazaný na 303409 / 11 (trasa zachovaná)
309401 5 7:32 Zamarovce,kult.dom Trenčín,Vinohrady posun spoja o 2 min. skôr a presmerovaný k Trenčín,SAD (z Vinohradov)
309442 58 12:37 Zliechov,konečná Dubnica n.V.,SPŠ posun celého spoja na 12:40; úprava časov na spoji, zrušenie úseku ZVS - SPŠ
309442 78 16:32 Zliechov,konečná Dubnica n.V.,ZVS zmena značky na 6+, 54; doplnenie zastávky Čičmany; úprava časov
309442 80 16:32 Zliechov,konečná Dubnica n.V.,ZVS zmena značky na 6+, 54; doplnenie zastávky Čičmany; úprava časov
309442 44 8:17 Zliechov,konečná Ilava,AS OC Idea posun celého spoja na 07:40; zmena značky na 6+, 20; nejde do Čičmian
309442 46 8:16 Zliechov,konečná Ilava,AS OC Idea zrušenie spoja
309442 50 20:37 Zliechov,konečná Nová Dubnica,nám. zrušenie úseku ZVS - NDCA, nám.
309442 94 20:37 Zliechov,konečná Nová Dubnica,nám. zrušenie úseku ZVS - NDCA, nám.
309434 2 10:45 Žilina,AS Trenčín,SAD zrušenie spoja
309434 4 10:55 Žilina,AS Trenčín,SAD zrušenie spoja