042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
06.04.2021

PREMÁVANIE MHD TRENČÍN OD STREDY 7. APRÍLA 2021

MHD Trenčín od stredy 7. apríla 2021 bude premávať v režime pracovných dní a školského vyučovania.
Prázdninový režim končí z dôvodu otvárania materských škôl a základných škôl pre žiakov l. stupňa.