042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
10.12.2020

Cestovanie prímestskou dopravou v kraji čakajú zmeny

Trenčiansky samosprávny kraj, ako prvý spomedzi vyšších územných celkov, v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza zavádza časové lístky v prímestskej autobusovej doprave, ktoré budú môcť cestujúci použiť na zvolené tarifné pásmo kdekoľvek na území kraja, a to už od 13. decembra. Cestovný lístok tak nebude viazaný na určitú dvojicu zastávok alebo zónu. Od rovnakého dátumu sa zmení aj výška cestovného a autobusy budú jazdiť podľa nových cestovných poriadkov.

Zavedenie časových lístkov v prímestskej doprave ponúka cestujúcim viacero výhod, ktoré majú viesť k zvýšeniu atraktívnosti cestovania autobusom. A to najmä neobmedzené využívanie časového lístka počas doby jeho platnosti alebo úsporu financií v porovnaní s jednorazovým cestovným. Kým pre tých, ktorí sa rozhodnú časové lístky využívať, sa výška cestovného nezmení, tarifa za jednorazové cestovné pre cestujúcich platiacich v hotovosti a na dopravnú kartu sa mierne zvýši, v priemere o 10%.  „Trenčiansky samosprávny kraj nezvyšoval tarifu v prímestskej doprave od roku 2011, k jej úprave pristúpil z dôvodu neustále rastúcich nákladov na mzdy vodičov, pohonné látky či náklady na odpisy,“ povedal vedúci Odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký. V súvislosti s úpravou tarify a zavedením časových lístkov sa menia aj cestovné poriadky. Ich optimalizáciou chce župa zvýšiť efektivitu prímestskej autobusovej dopravy a prispieť k harmonizácii verejnej osobnej dopravy v kraji.

Nové cestovné poriadky nájdete na webovom sídle župy, a tiež dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza.