042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
08.04.2016

Multicard vydané v roku 2011

SAD Trenčín, a.s. týmto ako Kontaktné miesto emitenta Multicard, a.s. oznamuje, že v zmysle Článku X. ods. 1. Tarify prímestskej autobusovej dopravy môžu klienti pred ukončením 5-ročnej platnosti Krajskej karty multiCARD vydanej v roku 2011 požiadať v ktorejkoľvek Kancelárii predpredaja SAD Trenčín, a.s. o vydanie novej Krajskej karty v časovom predstihu 90 dní.