042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
19.10.2020

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom - zmena sídla od 01.11.2020

Dňom 31.10.2020 dochádza k zrušeniu Klientskeho centra SAD Trenčín, a.s. so sídlom Železničný uzol 11, Nové Mesto nad Váhom (Výpravná budova ŽSR). Klientske centrum SAD Trenčín, a.s. bude od 01.11.2020 sídliť na Železničnej ulici 1155/32, Nové Mesto nad Váhom (2. prevádzka zľava od predajne Čachtická pekáreň).