042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
09.12.2019

Vedenie autobusových spojov MHD Trenčín 23.12.2019 až 07.01.2020, mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu 24.12.2019

V dňoch 23.12.2019 až 7.1.2020 bude MHD Trenčín prevádzkovaná nasledovne:

Dátum   Budú premávať spoje s označením
23.12.2019 pondelok x, nebudú jazdiť spoje označené 10
24.12.2019 utorok + a spoj na Polnočnú sv. omšu
nebudú jazdiť spoje označené 62, 48 a 96
25.12.2019 streda +
nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96
26.12.2019 štvrtok +
nebude premávať linka č. 25
27.12.2019 piatok + linka 50 /zo 27.12. na 28.12./
28.12.2019 sobota +
29.12.2019 nedeľa +
30.12.2019 pondelok +
31.12.2019 utorok +, s obmedznením liniek č. 24, 25
pozn.: obmedzenie je vypísané nižšie
01.01.2020 streda +
nebudú jazdiť spoje označené 48, 72, 95 a 96
02.01.2020 štvrtok x, nebudú jazdiť spoje označené 10
03.01.2020 piatok x, nebudú jazdiť spoje označené 10
04.01.2020 sobota +
05.01.2020 nedeľa +
06.01.2020 pondelok +, nebude premávať linka č. 25
07.01.2020 utorok x, nebudú jazdiť spoje označené 10

Pozn.:
x - spoje premávajúce v pracovný deň
+ - spoje, premávajúce v sobotu a v nedeľu alebo vo sviatok
10 - spoje, premávajúce počas školského vyučovania (nepremávajú 23.12.2019 do 7.1.2020,...)
62 - spoje nepremávajú 24.12.2019
48 - spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2019 a 1.1. 2020
72 - spoje nepremávajú 25.12.2019, 1.1. 2020
95 - spoje nepremávajú 25.12.2019, 1.1. 2020
96 - spoje nepremávajú od 24.12. do 25.12.2019, 1.1. 2020

 

 

Úprava MHD Trenčín v dňoch 24.12.2019 a 31.12.2019

24.12.2019

Mimoriadna linka na Polnočnú sv. omšu
odchod - príchod odchod - príchod
Juh II - gymnázium gymnázium - Juh II
22:48 - 23:40 (25.12.) 1:00 - 1:47
časy a zastávky podľa vyveseného cestovného poriadku

Nebudú premávať nasledovné spoje
31.12.2019

Linka č. 24
odchod - príchod odchod - príchod
OC Laugaricio - Sihoť IV. Sihoť IV. - OC Laugaricio
19:15 - 19:41 18:45 - 19:10
20:20 - 20:46 19:45 - 20:10
21:20 - 21:46 20:50 - 21:15
Linka č. 25
odchod - príchod odchod - príchod
OC Laugaricio - Juh II Juh II - OC Laugaricio
18:45 - 19:01 18:10 - 18:27
19:45 - 20:01 19:10 - 19:27
20:25 - 20:41 20:05 - 20:22
21:25 - 21:41 21:05 - 21:22
22:10 - 22:26 21:50 - 22:07

 

 

Mimoriadna linka MHD Trenčín na Polnočnú sv. omšu - 24.12.2019

Pevne stanovené sú len časy odchodu z východzej zastávky, ostatné časy sú orientačné; vozidlo však odíde najskôr 5 min. pred uvedeným časom

Mimoriadna linka je prevádzkovaná bezplatne

Nástup povolený všetkými dverami

TAM
22:57 Gen. Svobodu
22:59 Mateja Bela
23:02 Saratovská, ZŠ
23:03 Saratovská, pri parku
23:05 Pod Juhom
23:07 Inovecká
23:08 Inovecká, stred
23:09 28. októbra
23:10 Dolný Šianec
23:11 Legionárska
23:12 Braneckého
23:14 Hasičská
23:17 Gen. M. R. Štefánika
23:18 K výstavisku
23:20 Kubranská, BILLA
23:21 Pred poľom
23:22 Kubra, ZŠ
23:23 Kubra, námestie
23:28 Sihoť IV.
23:29 Opatovská
23:30 Žilinská
23:32 Hodžova, kotolňa
23:33 Hodžova, ZŠ
23:34 kpt. Nálepku
23:35 Zimný štadión
23:36 Obchodná akadémia
23:38 Hasičská
23:40 Gymnázium
SPÄŤ
01:00 Gymnázium
01:02 Legionárska
01:03 28. októbra
01:04 Inovecká, stred
01:05 Inovecká
01:07 Pod Juhom
01:09 Mateja Bela
01:11 Gen. Svobodu
01:13 Saratovská, pri parku
01:15 Saratovská, ZŠ
01:18 28. októbra
01:19 Dolný Šianec
01:20 Legionárska
01:21 Braneckého
01:22 Hasičská
01:24 Obchodná akadémia
01:25 Zimný štadión
01:26 Hodžova, ZŠ
01:27 Hodžova, kotolňa
01:28 Žilinská
01:29 Opatovská
01:30 Sihoť IV.
01:32 Kubra, námestie
01:33 Kubra, ZŠ
01:34 Pred poľom
01:35 Kubranská, BILLA
01:37 Gen. M. R. Štefánika
01:40 Hasičská