042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
11.07.2019

Dočasne presunuté nástupište č.1 na zastávke Ilava, nem.

Z dôvodu stavebných úprav komunikácie I/61v blízkosti zastávky Ilava, nem. bude odo dňa 16.07.2019 (utorok) od 4,00hod. dočasne presunuté nástupište č. 1 zastávky Ilava, nem. (smer Dubnica n/V) do priestoru v blízkosti predajne potravín Koruna (na ceste I/61, pri kvetinárstve).

Nástupište č.2 tejto zastávky bude obsluhované ako doteraz.