042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
04.06.2019

Úprava prevádzkovej doby kancelárie predpredaja

Oznamujme klientom úpravu prevádzkovej doby Kancelárií predpredaja so sídlom v meste Trenčín:

Železničná 2 (autobusová stanica):  21.06.2019 (piatok) 7.00 – 11.00 hodiny

Palackého 11: 24.06. – 27.06.2019 (pondelok – štvrtok) 8.00 – 12.00,  12.30 – 17.00 hodiny.