032 / 74 34 375    |         |    

Logotype
14.09.2022

KLIENTSKE CENTRÁ – PLATBA BANKOVOU KARTOU

SAD Trenčín, a.s. oznamuje klientom, že v nasledovných klientskych centrách je možná platba bankovou kartou:

Ulica

Mesto

ŽELEZNIČNÁ 1155/32

Nové Mesto nad Váhom

ŽELEZNIČNÁ 2

Trenčín

ŠTÚROVA 2000/82

Ilava