042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
26.11.2021

Zmena názvov zastávok prímestskej dopravy v meste Trenčín

Na podnet Mesta Trenčín dochádza od 12.12.2021 k zmene názvov zastávok v Trenčíne na linkách prímestskej dopravy.

V niektorých prípadoch ide o zjednodušenie názvu, zjednotenie názvov s MHD, v iných o zmenu archaického názvu podľa inštitúcií, ktoré roky neexistujú.

Jedná sa o tieto zastávky:

Súčasný názov:

Nový názov:

Trenčín, Agrostav

Trenčín, Na Zongorke

Trenčín, Električná ul.          

Trenčín, Električná

Trenčín, Električná ul.OÚNZ            

Trenčín, Električná, nem.

Trenčín, Hasičská ul.

Trenčín, Hasičská

Trenčín, Juh II

Trenčín, Gen. Svobodu

Trenčín, OS Úspech

Trenčín, Park Úspech

Trenčín, Sihoť III        

Trenčín, Žilinská 

Trenčín, Sihoť Konštrukta

Trenčín, obch. akadémia

Trenčín, Soblahovská ul.cint.

Trenčín, Cintorínska

Trenčín, Soblahovská ul.rázc.

Trenčín, Dolný Šianec

Trenčín, Svojpomoc

Trenčín, Bratislavská

Trenčín, Trenčan

Trenčín, Braneckého

Trenčín, ul.Legionárov

Trenčín, Legionárska

Trenčín, Záblatie,rázc.

Trenčín, Záblatie, cint.

Trenčín, Závažie ZŠ   

Trenčín, Istebnícka

Trenčín, Závažie

Trenčín, Istebnícka, stred

Trenčín, Závažie cint.

Trenčín, Istebnícka, cint.

Trenčín, Závažie Jednota

Trenčín, Orechové

Trenčín, Zlatovce,NAZA       

Trenčín, Kasárenská

Trenčín, Zlatovce,VOP-027     

Trenčín, Kasárenská, VOP

Trenčín, Zlatovce, žel. st.

Trenčín, ŽST Zlatovce

Trenčín, Zlatovská, ZŠ

Trenčín, ZŠ Veľkomoravská