042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
06.09.2021

Cyklistické preteky „Okolo Slovenska 2021“

 

Z dôvodu konania medzinárodných cyklistických pretekov  „OKOLO SLOVENSKA 2021“  dňa 18.09.2021 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. nebudú obsluhované zástavky Považská Bystrica, Dom služieb a Považská Bystrica, ABŠO.

Spoje  prichádzajúce do Považskej Bystrice po Orlovskom moste a končiace a začínajúce na týchto zastávkach budú končiť a začínať na zastávke Považská Bystrica, Kukučínova ul. Spoje  prichádzajúce do Považskej Bystrice zo smeru od Sverepca  a končiace a začínajúce na týchto zastávkach budú končiť a začínať na zastávke Považská Bystrica, Váh.

Na linke 306411 nebudú vypravené spoje č.21 s odchodom z Považskej Bystrice o 14:50 hod. do Vrchteplej a č.26 s odchodom o 15:30 hod. z Vrchteplej príchod do Považskej Bystrice o 15:58 hod. z dôvodu dojazdu pelotónu do cieľa etapy.

V prípade stretu spojov s pelotónom v dňoch 18.09. až 19.09. 2021 bude dochádzať k meškaniu jednotlivých spojov v predpokladanej dĺžke 45 až 60 minút.