042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
26.08.2021

Uzávierka cesty č. I/499

Na základe úplnej uzávierku cesty č. I/499 v úseku Brezová pod Bradlom, Žriedlová dolina – Brezová pod Bradlom, u Minarčiných Vám oznamujeme, že dňom 28.08.2021 je schválená dočasná úprava cestovných poriadkov linky 303410, 303405  a 303414 v úseku trasy Myjava – Brezová pod Bradlom s platnosťou do 05.09.2021 alebo do skoršieho ukončenia  prác nasledovne:

 

Linka 303410 - nebude obsluhovaná zastávka:

 

Linka 303405 - nebudú obsluhované zastávky:

 

Na uvedených linkách sa predpokladá meškanie 5 minút od miesta obchádzky, všetky spoje budú po obchádzku premávať v časoch podľa platných cestovných poriadkov.  

 

Linka 303414

Cestovný poriadok 303414 Myjava-Brezová pod Bradlom
Platné od: 28.08.2021