042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
05.03.2021

Od pondelka 8. marca 2021 otvárame v Ilave nové klientske centrum SAD Trenčín v OC IDEA

Doterajšie Klientske centrum bolo prevádzkované v okrajovej časti Ilavy v areáli SAD Trenčín.

Z dôvodu jednoduchšieho prístupu cestujúcich sme premiestnili Klientske centrum bližšie k ľuďom do centra mesta. Nová kancelária bude od pondelka 8. marca otvorená v priestoroch Obchodného Centra IDEA na ulici Ľudovíta Štúra.

Prevádzková doba: pondelok – piatok: 8.00 h. – 12.00 h, 12.30 h. – 16.00 h

Tel. kontakt: 0910 811 654 (platný od 08.03.2021)

Služby poskytované Klientskym centrom:
1. predaj, personifikácia a plnenie Dopravných kariet dopravcu finančnou čiastkou,
2. plnenie kariet emitovaných subjektmi zapojenými v zúčtovacom systéme TransCard finančnou čiastkou,
3. predaj a personifikácia časových predplatných lístkov na prímestskú autobusovú dopravu,
4. predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii žiak/študent,
5. podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach SAD Trenčín, a.s.,
6. predaj cestovných poriadkov,
7. preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok,
8. vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu,
9. vydávanie potvrdení o výške cestovného.