042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
06.11.2020

Od 30. októbra 2020 Prímestská autobusová doprava v prázdninovom režime s posilnením niektorých spojov

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská

302403/17  napojiť na spoj 302418/34 - návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava

302403/42  s napojením na 302419/55 - odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica:

Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7,09hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy

Ladce ZŠ

Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308407/11, vedený  je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).

Zavedený nový spoj skrátený podľa spoja 308408/22, vedený  je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred  v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín:

spoj 302418/27 zabezpečený - návoz do školy

Návoz žiakov do Pruského:

Premávajú spoje  302415/18 s napojením na spoj  302413/15 zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravká, Trenčín z Hornej Súče, Donej Súče, Hrabovky a Zamaroviec:

Linka 309401  Trenčín - Zamarovce

Spoj č. 5 o 7.32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, Brančíkova ul. 

Zaviesť nový spoj č. 102 z Trenčína, Brančíkova ul. o 13.30  do Zamaroviec

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka

Spoj č. 17 o 13.35 hod z Trenčína – ide cez Brančíkovu ul. 

Linka 309405  Trenčín – Horná Súča

Spoj č. 14 o 7.00 hod z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína – zachádza  cez Hrabovku /o 7.19 hod/  a Trenčín, ul. Brančíkova /o 7.30 hod/.

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec:

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka

Spoj č. 7 o 7.25 hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 11 o 12.05  hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 6  o 12.50 hod z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny :

Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada,  Počarová:

Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoju spoj 7 a spoju 16 naviac ešte je vedený  cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá :

Zavedú spoje 17 a 24 na linke306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.

Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova:

Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 201 linka 306409 v čase 12,15 hod.

Klieštiná

Zavedená zachádzka cez obec Klieštiná na spoji č.5 linka 308418

Spojenie Lúky, Vydrná, Záriečeie:

Spoj 308416/24 je zabezpečený tak aby prechádzal okolo Záriečie kult. dom  vedľajšou ulicou, ktorá je súbežná. Naspäť odvoz zo školy je zabezpečený spojom 308417/11 a 308415/15, tak ako počas školského vyučovania.