042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
24.06.2020

Predlžovanie platnosti zliav na dopravných kartách

SAD Trenčín, a.s. upozorňuje, že platnosť zľavy na cestovnom v školskom roku 2020/2021 sa v klientskych centrách predlžuje od 15.6.2020 na základe potvrdenia vydaného školou, a to buď na samostatnom liste alebo na formulári F 058/5 Žiadosť o vydanie dopravnej karty dopravcu https://www.sadtn.sk/dokumenty/.  

Po aktualizácii údajov v Rezortnom informačnom systéme (RIS) akceptujeme aj overenie štúdia cez http://potvrdeniaonavsteveskoly.sk.