042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
15.04.2020

Reklamácie transakcií z automatov SAD Trenčín, a.s.

Reklamáciu neúspešného plnenia elektronickej peňaženky dopravnej karty, resp. neúspešného zakúpenia časového predplatného lístka prostredníctvom automatu dopravcu je možné z dôvodu zatvorenia klientskych centier podať v sídle spoločnosti SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, Trenčín, v prepravnej pokladni  (prízemie) v čase 7.00 - 14.00 hodiny.