042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
20.12.2019

Úprava prevádzkovej doby kancelárie predpredaja

SAD Trenčín, a.s. oznamuje klientom úpravu prevádzkovej doby Kancelárie predpredaja, aut. stanica, Myjava v dňoch:

02.01.2020 6.15-11.15, 11.45-13.45 h. 
03.01.2020 6.45-11.15, 11.45-13.30 h.
07.01.2020 6.45-11.15, 11.45-16.00 h.