042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
20.08.2019

Oznam pre cestujúcich MHD

ZMENA ODCHODOV MHD OD 1.9.2019

Linka Spoj Začiatočná zastávka Starý odchod Nový odchod
3 10 Záblatie, Rybáre 7:15 7:20
4 5 Saratovská, ZŠ 7:10 7:05
6 58 Záblatie, Rybáre 7:00 6:55
6 10 Priemyselný park 6:50 6:45
6 31 Sihoť IV. 14:12 14:10
7 11 Gen. Svobodu 7:27 7:25
7 33 Gen. Svobodu 15:20 15:17
11 11 Saratovská, ZŠ 7:05 7:00
17 31 Gen. Svobodu 13:42 13:47
17 35 Gen. Svobodu 14:12 14:17
23 1 Východná 5:12 5:10

Linka číslo 7 spoj 11 bude na skúšobnú dobu zachádzať do priemyselného parku.

Na linke číslo 11 smerom do centra sa nebude obsluhovať zastávka Inovecká, stred.