042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
12.03.2019

Ukončenie akceptácie kariet American Express od 1.4.2019

Na základe oznámenia VÚB, a.s. sa spoločnosť American Express rozhodla v dôsledku regulačných zmien ukončiť poskytovanie akceptácie kariet American Express od 1.4.2019 – týka sa platby v Kanceláriách predpredaja Trenčín, Ilava a v e-Shope.