AUTOBUSOVÁ STANICA TRENČÍN

Autobusová stanica Trenčín

Železničná ulica 2

911 01  Trenčín


mapa

 

Autobusová stanica sa nachádza 15 min. od centra mesta Trenčín, hneď vedľa Železničnej stanice Trenčín. Autobusovou stanicou prechádzajú linky MHD Trenčín č.: 1, 2, 6, 7, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 28, 50.

Autobusová stanica má 10 nástupíšť prímestskej, diaľkovej a medzinárodnej dopravy a 4 nástupišťa mestskej hromadnej dopravy.

ORIENTAČNÝ PLÁN AUTOBUSOVEJ STANICE

NÁSTUPIŠTIA PRE NÁSTUP CESTUJÚCICH ZORADENÉ PODĽA ČÍSEL

1.pdf
1. Medzinárodná a diaľková doprava

2.pdf
2. Medzinárodná a diaľková doprava

3.pdf
3. Medzinárodná a diaľková doprava

4.pdf
4. Medzinárodná a diaľková doprava

PAL NAST 6.pdf
6. Trenčianske Teplice, Dolná Poruba, Omšenie, Horňany, Krásna Ves, Bánovce n/B

PAL NAST 7.pdf
7. Drietoma, Nové Mesto n/V, Nová Bošáca, Štvrtok n/V, Dúbrava, Myjava, Senica, Nitra, Soblahov, Smrdáky

PAL NAST 8.pdf
8. Nemšová, Horné Srnie, Dolná Súča, Horná Súča, Hrabovka

PAL NAST 9.pdf
9. Dubnica n/V, Ilava, Nová Dubnica, Púchov, Považská Bystrica, Žilina

PAL NAST 10.pdf
10. Bánovce n/B, Malá Hradná, Neporadza, Dubodiel, Mníchova Lehota, Svinná, Tr. Jastrabie, Tr. Mitice

PAL NAST 11.pdf
11. Beckov, Kálnica, Piešťany, Nové Mesto n/V, Selec, Opatovce, Trenčianske Stankovce

SAD – INFORMÁCIE, Predpredaj cestovných lístkov a miesteniek

POSKYTOVANÉ SLUŽBY CESTUJÚCIM

Na autobusovej stanici poskytujeme tieto služby:

-         predaj, personifikáciu a plnenie Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD finančnou čiastkou,

-         predaj a personifikácia časových predplatných lístkov na mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne,

-         predlžovanie platnosti zliav na cestovné v kategórii študent,

-         predpredaj miesteniek na diaľkové linky,

-         osobné podávanie informácií o odchodoch liniek a o tarifných podmienkach,

-         predaj cestovných poriadkov,

-         preberanie úhrad za porušenie tarifných a prepravných podmienok,

-         vybavovanie reklamácií Dopravných kariet dopravcu a Krajských kariet multiCARD,

-         vybavovanie reklamácií transakcií z automatov SAD Trenčín, a.s,

-         vydávanie potvrdení o výške cestovného

-         prevádzková doba: Pondelok – piatok: 7:00 - 11:00 a 11:30 - 15:00  hod.

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PRE OSTATNÝCH DOPRAVCOV

Správcom autobusovej stanice je Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., dopravcovia v prípade záujmu o využívanie služieb autobusovej stanice získajú informácie na e-mail adrese: jezik@sadtn.sk.

 

Spoj v prímestskej pravidelnej doprave                                                                   1,45 € (bez DPH)

Spoj v diaľkovej a medzinárodnej pravidelnej doprave                                           1,80 € (bez DPH)

Vjazd pri nepravidelnej zájazdovej, kyvadlovej a zmluvnej doprave                       1,80 € (bez DPH)

Zmena CP                                                                                                                 16,60 € (bez DPH)

Nedodržanie nevyhnutného času doby státia, za každých 20 minút prekročenia    30,00 € (bez DPH)

Neoprávnené státie autobusov v priestoroch autobusovej stanice                         100,00 € (bez DPH)

Nenahlásenie posilového spoja  alebo zmeny CP                                                      50,00 € (bez DPH)

PRÁVA CESTUJÚCICH V AUTOBUSOVEJ A AUTOKAROVEJ DOPRAVE

DOPRAVNO-PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Počet návštev: 1427585 | Web Hosting: RED FLOWER s.r.o.