Na stiahnutie

Akciový cenník predpredaja 2.1.2018 - 31.3.2018

Cenník cestovného diaľkovej dopravy

Cenník cestovného MHD Nové Mesto n/V

Cenník cestovného MHD Trenčín (pozri Tarifu MHD Trenčín)

Cenník cestovného prímestskej autobusovej dopravy (pozri Tarifu pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy)

Cenník krajskej karty Multicard

Cenník manipulačných poplatkov predpredaja

Cenník manipulačných poplatkov tarifného tovaru a služieb platný od 2.1.2018

Cestovný poriadok MHD Nové Mesto nad Váhom

Cestovný poriadok MHD Trenčín platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok prímestskej dopravy platný od 10.12.2017

Časový predplatný cestovný lístok na MHD Trenčín

Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice Trenčín

Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice Dubnica nad Váhom

Dopravno-prevádzkový poriadok autobusovej stanice Myjava

Internetový predpredaj - Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2018

Návod na použitie internetového predpredaja

Objednávací formulár pre zájazdovú dopravu

Pokyny k obsluhe automatov na nákup časových lístkov a nabíjanie dopravnej karty

Poučenie o komunikácii s čítacím zariadením dopravných kariet

Prepravný poriadok diaľkovej a nepravidelnej dopravy

Prepravný poriadok MHD Trenčín platný od 1.7.2017

Prepravný poriadok MHD Trenčín platný od 1.1.2018

Prepravný poriadok MHD Nové Mesto n/V

Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy platný od 1.7.2017

Reklamačný poriadok

Sadzobník postihov za porušenie tarifných a prepravných podmienok MHD Trenčín

Sadzobník postihov za porušenie tarifných a prepravných podmienok MHD Nové Mesto n/V, prímestskej pravidelnej a diaľkovej autobusovej doprave

Tarifa MHD Trenčín platná od 1.7.2017

Tarifa MHD Trenčín platná od 1.1.2018

Tarifa MHD Nové Mesto n/V

Tarifa pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy platná od 1.7.2017

Všeobecné obchodné podmienky Multicard

Zoznam automatov na predaj časových predplatných lískov a nabíjanie finančnej čiastky

Zoznam kancelárií predpredaja SAD Trenčín, a.s.

Žiadanka Krajská karta Multicard

Žiadosť o vydanie dopravnej čipovej karty

 
Počet návštev: 1427585 | Web Hosting: RED FLOWER s.r.o.