042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
15.12.2017

Úprava minimálneho vkladu kariet Senior 70 a ŤZP s invalidným vozíkom

SAD Trenčín, a.s. oznamuje klientom, že na základe dohody s objednávateľom, t. j. Mestom Trenčín dochádza v termíne od 01.01.2018 k úprave výšky minimálneho vkladu na mestskej dopravnej karte (emitovanej občanom s trvalým pobytom v meste Trenčín) typu SENIOR 70 a ŤZP, ŤZP-S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci z 5,00 € na 1,00 €. Úprava sa týka výšky prvotného vkladu pri vybavovaní dopravných kariet v Kanceláriách predpredaja, resp. cez internetový portál dopravcu. Výška minimálneho vkladu u vodiča autobusu, resp. v automate dopravcu ostáva vo výške 5,00 €.  V termíne od 02.01.2018 do 31.03.2018 si budú môcť držitelia vybraných typov mestských dopravných kariet s elektronickou peňaženkou vyššou ako 1,00 € (emitovaných do 31.12.2017) uplatniť nárok na vrátenie finančného rozdielu medzi aktuálnym zostatkom a minimálnym vkladom v Kanceláriách predpredaja v Trenčíne (Palackého 11, Železničná 2). Za tarifnú službu nebude účtovaný manipulačný poplatok.

Akciový cenník 02.01.2018 - 31.03.2018