042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
21.06.2024

AKTUALIZÁCIA CESTOVNÉHO NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 01.07.2024 vstupuje do platnosti nový Cenník mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. V tejto súvislosti budú cestujúci v linkách prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a.s. na území mesta Trenčín prepravovaní od 01.07.2024 podľa novej Tarify Integrovaného dopravného systému na území mesta Trenčín.

Úplné znenie Tarify je dostupné na: https://www.sadtn.sk/files/TARIFA_IDS_01072024.pdf?1718941787