042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
06.06.2024

DOČASNÉ OBMEDZENIA NA LINKE 302430

Dňa 08.06.2024 (sobota) sa uskutoční jazda cyklistov s cieľom pri športovom areáli na ulici Športovcov v Dubnici nad Váhom. V čase od 12:00 h do 14:30 h bude uzavretá časť ulice Športovcov od križovatky pri reštaurácii Academus až po križovatku s ul. J. Kalinčiaka. Z tohto dôvodu budú spoje č. 35 a 14 linky 302430 vedené po obchádzkovej trase (ul. Sládkovičova, Hviezdoslavova, Jána Kalinčiaka).

Spojom č. 14 (v čase 14,11 h smer Kolonky, Ilava, Krivoklát) nebude obslúžená zastávka Dubnica nad Váhom, štadión. Na nástup využite zastávky: Dubnica nad Váhom, žel. stanica a Dubnica nad Váhom, kpt. Nálepku.