042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
20.12.2023

ZMENA TARIFY DIAĽKOVEJ DOPRAVY

Vážení cestujúci, oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenia prevádzkových nákladov pristupujeme od 01.01.2024 k zmene Tarify diaľkovej dopravy. Dokument si môžete stiahnuť: TU