042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
29.09.2023

Oznam pre cestujúcich

Od 2.10.2023 do 8.12.2023 nebude premávať spoj:

- 14:20 z Trenčín, SAD do Horňany, nám. cez Petrovu Lehotu.

- 16:00 z Horňany, nám. smer Trenčín, Dlhé Hony.

Cestujúci z Trenčína do Trenč. Teplíc môžu využiť spoj 309408/39 14:15 z Trenčín, SAD do Dol. Poruby.

Cestujúci do Petrovej Lehoty môžu využiť spoj 301419/10 14:15 od Trenčín, SAD a na zastávke Petrova Lehota, rázc. si môžu prestúpiť na predĺžený spoj 301403/13 s odchodom z Petrova Lehota, rázc. o 15:22.

Cestujúci do Horňan môžu taktiež využiť spoj 309408/35 14:02 z Trenčín, SAD309408/37 14:08 z Trenčín, Dlhé Hony do Omšenia a v Trenč. Tepliciach si prestúpiť na spoj 301401/22 s odchodom 14:45 z Trenč. Teplice, aut. st.