042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
04.08.2023

Úplná uzávierka cesty III/1860

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/1860 v termíne od 07.08.2023 od 7.30 hodiny do 12.08.2023 do 8.30 hodiny nebudú obsluhované autobusové zastávky Trenčianske Jastrabie, rázcestie a Trenčianske Jastrabie, č. d. 40.