042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
13.02.2023

OD 20.2.2023 ZMENA TARIFY DIAĽKOVEJ DOPRAVY

Od 20.2.2023 sme pristúpili k zmene Tarify diaľkovej dopravy z dôvodu
zvyšujúcich sa prevádzkových nákladov.

Tarifu si môžete stiahnuť: TU