042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
30.08.2022

VIRTUÁLNA DOPRAVNÁ KARTA – NOVÝ PRODUKT OD 01.09.2022

Platba cestovného v autobusoch s mobilom s aplikáciou UBIAN a Google Pay 

Cestujúci v autobusoch majú možnosť zaplatiť cestovné priložením mobilného telefónu k čítačke kariet palubného počítača rovnako ako s klasickou plastovou kartou. Podmienkou je aktivácia Virtuálnej dopravnej karty do mobilu.  

  

NIE JE rozdiel medzi funkciami virtuálnej a plastovej dopravnej karty 

 1. Virtuálna dopravná karta je karta uložená v aplikácii Ubian a aplikácii Google Pay. Poskytuje rovnaké funkcie ako plastová karta – je možné si nabiť virtuálnu kartu u vodiča (priložením mobilu k čítačke kariet), cez eShop UBIAN alebo na kontaktnom mieste dopravcu (klientske centrum).  

 1. Je možné platiť za cestovné v autobusoch, môže si dobiť kredit alebo si kúpiť časový predplatný lístok  v eShope.  

 1. Priložením mobilu k čítaciemu zariadeniu je možné zistiť výšku kreditu na karte alebo platnosť časového lístka. Tieto údaje sú zobrazené aj v aplikáciách Google Pay a Ubian.  

 1. Cestujúci môže používať nezávisle obe karty – plastovú aj virtuálnu kartu, každá karta má svoje SNR číslo a samostatný účet u dopravcu. 

 

Prečo sú potrebné dve aplikácie – Google Pay a Ubian 

Cestujúci potrebuje mať stiahnuté obe aplikácie, ak chce používať virtuálnu dopravnú kartu.  

Aplikácia Ubian umožňuje 

 • aktivácia novej virtuálnej dopravnej karty (vyplnenie formulára a odoslanie dokumentov dopravcovi)  

 • virtualizácia plastovej dopravnej karty (cestujúci si môže preniesť obsah plastovej dopravnej karty na virtuálnu kartu)  

 • eShop: dobitie kreditu na virtuálnu dopravnú kartu alebo kúpa časového lístka  

 • zobrazenie transakcií vykonaných virtuálnou dopravnou kartou  

Aplikácia Google Pay umožňuje 

 • uloženie virtuálnej dopravnej karty do smartfónu  

 • platbu cestovného vo vozidlách priložením mobilu k čítačke kariet  

  

Čo cestujúci potrebuje pre používanie virtuálnej dopravnej karty 

 1. Smartfón s operačným systémom Android vo verzii 5.1 a novšej, s podporou technológie NFC (či jeho telefón podporuje NFC, si skontroluje v Nastaveniach svojho mobilu).  

 1. Mať stiahnuté aplikácie Ubian a Google Pay (aplikácie si stiahne na Google Play).  

 1. Upozornenie: virtuálnu kartu nie je možné aktivovať na mobiloch, kde nie je možné inštalovať alebo korektne používať aplikáciu Google Pay (napr. Huawei P Smart) a mobiloch s iným operačným systémom (napr. iPhone).  

  

Ako si cestujúci aktivuje virtuálnu dopravnú kartu do mobilu? 

 1. Virtuálnu kartu je možné aktivovať výlučne v aplikácii Ubian a pre mobil, ktorý bude používaný pre platbu cestovného vo vozidle.  

 1. Vek žiadateľa o vydanie virtuálnej karty musí byť viac ako 16 rokov. Veková hranica vyplýva z podmienok používania aplikácie Google Pay. V prípade, ak žiada o vydanie karty cestujúci, ktorý nemá viac ako 16 rokov, je potrebné použiť účet Google Pay jeho zákonného zástupcu. Používať mobil na platbu cestovného už nie je obmedzené vekom. Tzn., dieťa môže používať svoj mobil na platbu cestovného, avšak registráciu a aktiváciu virtuálnej karty musí urobiť jeho zákonný zástupca. 

 

Postupy pri aktivácii virtuálnej karty sú rozdelené podľa toho, či cestujúci má alebo nemá plastovú dopravnú kartu. 

AK CESTUJÚCI NEMÁ DOPRAVNÚ KARTU   

Ak cestujúci nemá žiadnu plastovú dopravnú kartu, kúpi si novú virtuálnu kartu. 

 1. Stiahne si aplikáciu Ubian (ak doteraz nepoužíval).  

 1. Registruje sa v aplikácii Ubian, alebo sa prihlási, ak má už vytvorený účet.  

 1. V spodnom menu klikne na Karta a vyberie si možnosť Chcem platiť mobilom. 

 1. Vyplní formulár pre kúpu virtuálnej dopravnej karty a priloží požadované doklady, ktoré sú odoslané dopravcovi.  

 1. Dobije si kredit na kartu alebo kúpi časový lístok. Zaplatí poplatok za aktiváciu virtuálnej karty. Karta je platná jeden rok, po uplynutí platnosti je potrebné platnosť predĺžiť.  

 1. Po zaplatení sa nová virtuálna dopravná karta automaticky uloží v Google Pay a môže hneď platiť mobilom.  

 1. Novú virtuálnu kartu nájde v Ubiane s ikonkou mobilu, môže si dobíjať kredit, kupovať časové lístky v Ubiane.  

 

AK CESTUJÚCI UŽ MÁ DOPRAVNÚ KARTU 

Je potrebné si najskôr aktivovať novú virtuálnu dopravnú kartu s vlastným kreditom alebo novým časovým lístkom. Virtuálnu kartu v Google Pay bude mať ako novú dopravnú kartu. Ak chce cestujúci používať obe dopravné karty (virtuálnu aj plastovú kartu), má samostatný účet u dopravcu pre každú kartu. Ak chce používať iba virtuálnu kartu, môže si preniesť obsah z plastovej karty na virtuálnu a pôvodná plastová karta bude zablokovaná. 

 1. a) Ak cestujúci nemá svoju dopravnú kartu pripojenú k svojmu účtu v aplikácii Ubian: v obrazovke Karta cez ikonku „+“ zvolí možnosť Mám dopravnú kartu / Chcem platiť mobilom. Zobrazí sa obrazovka Virtualizácia karty.  

alebo  

b) Ak plastovú kartu cestujúci má pripojenú k svojmu účtu v Ubiane: prejde na obrazovku svojej dopravnej karty a použije tlačidlo Aktivovať.  

 1. Priloží dopravnú kartu k svojmu mobilu pre načítanie SNR čísla karty. Ak načítanie z karty neprebehlo,  SNR karty zadá manuálne.  

 1. Zadá svoj dátum narodenia na overenie, že je držiteľom tejto karty. Po overení karty vyplní formulár pre aktiváciu virtuálnej karty.  

 1. Dobije si nový kredit alebo kúpi časový lístok na virtuálnu kartu. Zaplatí poplatok za aktiváciu virtuálnej karty. Karta je platná jeden rok, po uplynutí platnosti je potrebné platnosť predĺžiť.  

 1. Po zaplatení sa nová virtuálna dopravná karta automaticky uloží v Google Pay a je pripravená na použitie.  

 1. Nová virtuálna karta je zobrazená v Ubiane s ikonkou mobilu, cestujúci si môže dobíjať kredit, kupovať časové lístky pohodlne z mobilu.  

 1. Novú virtuálnu kartu nájde v Ubiane s ikonkou mobilu, môže si dobíjať kredit, kupovať časové lístky v  Ubiane.
   

AKO SI CESTUJÚCI PRENESIE OBSAH PLASTOVEJ DOPRAVNEJ KARTY NA VIRTUÁLNU KARTU 

Ak chce cestujúci používať iba virtuálnu dopravnú kartu, môže si preniesť kredit alebo časový lístok (obsah karty) na novú virtuálnu kartu. Po prenose obsahu karty bude plastová dopravná karta zablokovaná.  

 1. V Ubiane sú po kliku na Karta zobrazené obe karty (virtuálna aj plastová), vyberie si plastovú dopravnú kartu.  

 1. V detaile Karty, z ktorej chce preniesť obsah, potvrdí Preniesť obsah karty.  

 1. Na virtuálnu kartu sa automaticky prenesie zostatok kreditu alebo platný časový lístok. Zostatok kreditu sa môže v nasledujúce dni zmeniť na základe kontroly transakcií u dopravcu, ktoré ešte neboli ku dňu prenosu zaslané dopravcom do zúčtovacieho centra. Pôvodná plastová dopravná karta bude po prenose obsahu karty automaticky zablokovaná. 

  

Proces schvaľovania žiadaniek o aktiváciu NOVEJ virtuálnej dopravnej karty 

Pracovník kontaktného miesta dopravcu schvaľuje iba nové žiadosti o aktiváciu virtuálnej dopravnej karty.  

 1. Cestujúci si v aplikácii Ubian vyplní žiadanku o virtuálnu dopravnú kartu. Žiadanka je rovnaká ako v prípade plastovej dopravnej karty. Cestujúci musí predložiť všetky dopravcom požadované dokumenty pre vydanie karty.  

 1. Cestujúci je zároveň povinný dobiť kredit alebo kúpiť časový lístok na virtuálnu kartu (nie je možné aktivovať “prázdnu” virtuálnu kartu bez produktu).  

 1. Úspešne zakúpená virtuálna karta je po pár minútach pripravená na platenie cestovného, teda nečaká na schválenie v personalizácii.  

 1. Pracovník kontaktného miesta dopravcu žiadanku dodatočne schvaľuje najmä pri nárokoch na zľavnené cestovné. V prípade, ak v žiadanke alebo priložených dokumentoch zistí nezrovnalosti, môže kartu zablokovať a kartu cestujúci nebude môcť používať na cestovanie.  

 1. V prípade zablokovania karty príde cestujúcemu do mailu notifikácia o zablokovaní karty.  

  

Ako cestujúci zaplatí s mobilom v autobuse? 

Pre zaplatenie v autobuse je potrebné mať v mobile zapnuté NFC (NFC si zapne v Nastaveniach svojho mobilu).  

Pre platbu mobilom nie je potrebné pripojenie na internet.  

Platba cestovného mobilom vo vozidle 

 1. Cestujúci rozsvieti displej alebo odomkne mobil (nie je potrebné otvárať aplikáciu Ubian ani Google Pay).  

 1. Cestujúci priloží mobil zadnou stranou k čítačke kariet palubného počítača pri vodičovi štandardne ako plastovú dopravnú kartu a podrží približne 2 sekundy (do vytlačenia cestovného lístka).  

 1. Hotovo – na mobile sa zobrazí animácia potvrdzujúca vykonanie transakcie na displeji mobilu.  

 1. Vodič vydá cestovný lístok rovnako ako pri platbe s dopravnou kartou.  

 1. Platba za cestovné bude odpísaná z kreditu na virtuálnej karte.  

Pri kontrole platnosti časového lístka cestujúci: 

 • rozsvieti displej na svojom mobile alebo mobil odomkne  

 • priloží mobil k čítačke kariet alebo revízorskej čítačke zadnou stranou mobilu – vodičovi alebo revízorovi sa na zariadení zobrazia aktuálne informácie o časovom lístku (typ a časová platnosť).  

Platnosť a cenník virtuálnej karty 

Virtuálna karta je platná jeden rok od aktivácie. Po roku je potrebné platnosť karty opätovne predĺžiť v aplikácii Ubian a zaplatiť poplatok za predĺženie platnosti. V prípade, ak cestujúci nezaplatí ročný poplatok, nebude mu predĺžená platnosť virtuálnej karty a kartu nebude možné používať na platenie. Dopravca môže zostatok kreditu virtuálnej karty vrátiť cestujúcemu priamo na kontaktnom mieste. Vydanie virtuálnej dopravnej karty (platnosť karty 1 rok) 4,80  

Predĺženie platnosti virtuálnej dopravnej karty (ročný poplatok) 3,00  

Pomoc a podpora pre virtuálnu dopravnú kartu 

Otázky a odpovede nájdete na www.ubian.sk na podstránke Pomoc a podpora.  

Tel. číslo: +421 915 861 474, E-mail: info@ubian.sk