042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
26.07.2022

DOPRAVNÉ OBMEDZENIE - oprava asfaltového povrchu na "starom moste"

Vzhľadom na realizáciu opravy povrchu vozovky na mostnom objekte na ceste I/61 v meste Trenčín „starý most“, ktorá sa realizuje od 26.7.2022 za úplnej uzávierky mosta pre motorové vozidla v čase od 18,00 hod. do 06,00 hod.  upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že  verejná autobusová doprava má výnimku a bude riadne vedená po tomto mostnom objekte. Z tohto dôvodu nie je potrebná zmena trasy žiadneho autobusového spoja.

Jednotlivé autobusové spoje prímestskej a mestskej autobusovej dopravy budú vypravované zo zastávok bez zmeny trasovania. V tomto čase však môže dôjsť k menšiemu meškaniu spojov, za čo sa vopred cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme. Tento stav potrvá niekoľko dní v závislosti od počasia a postupu prác realizátorom opravy mosta.