042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
03.07.2017

Zrušenie taríf Senior a Darca krvi

Mesto Trenčín v spolupráci s SAD Trenčín, a.s. a TSK v snahe zabezpečiť obyvateľom mesta Trenčín možnosť cestovať i prímestskou autobusovou dopravou v rámci územia mesta Trenčín podľa tarify MHD Trenčín, pristupuje v termíne od 01.07.2017 k zjednoteniu vybraných taríf s prímestskou autobusovou dopravou. Z uvedeného dôvodu zaniká dňom 01.07.2017 kategória „SENIOR“ a „DARCA KRVI“.

Prepravný poriadok MHD v Trenčíne, Tarifu MHD v Trenčíne, Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy a Tarifu prímestskej autobusovej dopravy si môžete stiahnuť tu.