042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
10.12.2021

Prímestská doprava v prázdninovom režime od 13.12.2021

S ohľadom na prijaté rozhodnutie vlády SR o prechode stredných a čiastočne aj základných škôl na dištančné vyučovanie, bude s platnosťou od 13.12.2021 prímestská autobusová doprava vedená v prázdninovom režime. Prirodzene budú zabezpečené aj niektoré vybrané posilové spoje s cieľom zabezpečenia dochádzky žiakov zakladaných škôl prvého stupňa tak ako v minulosti. Od 20. decembra 2021 bude PAD pokračovať v riadnom prázdninovom režime v zmysle platných cestovných poriadkov.

To znamená, že v období od 13.12.2021 do 7.1.2022 nebudú premávať spoje s nasledovnými znamienkami:

Na zabezpečenie dochádzky žiakov základných škôl 1. stupňa budú od 13.12. do 17.12.2021 zabezpečené doplnkové spoje:

Ilava, ZŠ na ul. Medňanská:

Spoj 302418/36  napojený na spoj 302403/17 - návoz do školy na ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Spoj 302403/42  s napojením na 302419/55 - odvoz od školy zo ZŠ ul. Medňanská, Ilava

Dolná Breznica:

Na spoji 308412/14 doplnením t.č. na zastávku Dolná Breznica, Horný most v čase 7:10 hod. zabezpečená dochádzka žiakov do školy v L. Rovniach

Spoj 302415/19 zabezpečí odvoz žiakov zo ZŠ Lednické Rovné na smer D. Breznica Zubák s odchodom 11:44hod. zo zastávky L. Rovne, ZŠ

Ladce ZŠ:

Upravený spoj 308407/11, vedený  je z Beluša, Podhorie, stred po zastávku Ladce, Jednota v pôvodných časových polohách (návoz žiakov).

Upravený spoj 308408/22, vedený  je z Ladce, Jednota po zastávku Beluša, Podhorie, stred  v pôvodných časových polohách (odvoz žiakov).

Kolačín:

Spoj 302418/27 zabezpečený návoz do školy zo zastávky N. Dubnica, Veľký Kolačín do Novej Dubnice s napojením na spoj 306416/19 do Trenčína

Pruské:

Premávajú spoje  302415/18 s napojením na spoj  302413/15 - zabezpečený návoz žiakov do Pruského

Spojenie pre žiakov z Horného Lieskova do Pružiny:

Zavedená zachádzka do Horného Lieskova na linke 308402 spoj 11.

Spojenie pre žiakov Zemianska Závada, Počarová:

Zavedené nové spoje v časoch tak ako cez školský rok na linke 306405 podľa spoja spoj 7 a spoja 16 vedený cez Počarovú.

Spojenie pre žiakov Vrchteplá:

Zavedené spoje 17 a 24 na linke 306411 ako cez školské vyučovanie v rovnakých časoch.

Spojenie pre žiakov zo Slopnej do Pružiny a z Pružiny do Slopnej a Horného Lieskova:

Zavedená zachádzka Slopná a Horný Lieskov na spoji 41 linka 306409 v čase 11:45 hod.

Klieštiná

Zavedená zachádzka cez obec Klieštiná na spoji č.5 linka 308418

 

Návoz žiakov na ZŠ ul. Veľkomoravká, Trenčín z Hornej Súče, Donej Súče, Hrabovky a Zamaroviec:

Linka 309401  Trenčín - Zamarovce

Spoj č. 5 o 7:32 hod zo Zamaroviec do Trenčína, ZŠ Veľkomoravská

Spoj č. 8 o 13:10 z Trenčín, ZŠ Veľkomoravská do Zamaroviec

Spoj č. 10 o 13:55 z Trenčín, ZŠ Veľkomoravská do Zamaroviec

 

Linka 309404 Trenčín – Hrabovka

Spoj č. 1 o 13:35 hod z Trenčína – ide cez Trenčín, ZŠ Veľkomoravská

 

Linka 309405  Trenčín – Horná Súča

Spoj č. 14 (namiesto spoja č. 18) o 7:00 hod z Dolnej Súče, Polníky do Trenčína –  a Trenčín, ZŠ Veľkomoravská (o 7:30 hod).

Návoz žiakov do Trenčianskych Stankoviec:

Linka 309428 Trenčín – Trenčianske Stankovce – Krivosúd – Bodovka

Spoj č. 7 o 7:25 hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 11 o 12:05  hod z Opatoviec do Malých Stankoviec

Spoj č. 6  o 12:50 hod z Tr. Stankoviec do Opatoviec

Spojenie pre žiakov z Mojtína a Belušských Slatín do Beluše (linka 308404):

Spoj č. 1 o 6:14 z Púchova do Mojtína

Spoj č. 4 o 7:00 z Mojtína do Púchova

Spojenie pre žiakov z Novej Lehoty :

Spoj č. 1 o 05:38 z Nového Mesta nad Váhom do Novej Lehoty

Spoj č.14 o 07:00 z Novej Lehoty do Nového Mesta nad Váhom

Spojenie pre žiakov z Považany :

Riešené zachádzaním do Brunovce a Potvorice spoju č. 22 o 06:45 z Piešťan do Nového Mesta nad Váhom

Spojenie pre žiakov do Podbranča :

Spoj č.10 o 6:55 zo Senice do Podbranča

Spoj č. 13 o 7:19 z Podbranča do Senice

 

Ďakujeme za pochopenie.