042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
25.11.2021

Klientske centrá

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou oznamujeme klientom, že v súlade s Vyhláškou 263 ÚVZ SR budú v termíne od 25.11.2021 všetky klientske centrá SAD Trenčín, a.s. v režime „OP“, t. j. vstup bude povolený výlučne klientom, ktorí spĺňajú kritérium: očkovaní/po prekonaní COVID; počet klientov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 klient na 25 m2. Ctených klientov žiadame, aby si pred vstupom do prevádzok pripravili požadované doklady.

Zároveň klientom odporúčame, aby prednostne využívali služby internetového obchodu (kúpa dopravnej karty, plnenie elektronickej peňaženky dopravnej karty, kúpa časového predplatného lístka).