042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
18.10.2021

OZNAM CESTUJÚCIM: uzávierky železničného priecestia v obci L. Rovne na ceste III/951 smer D. Breznica, Zubák

Z dôvodu uzávierky železničného priecestia v obci L. Rovne na ceste III/951 smer D. Breznica, Zubák bude zmenená organizácia vedenia prímestskej autobusovej dopravy v dňoch od 23.10. do 27.10.2021.

Preprava cestujúcich spojmi liniek 302415, 308411 a 308412 zo zastávok L. Rovne, žel. stanica (č.1 smer do obce L. Rovne a č.2 smer Zubák) bude zabezpečená kyvadlovou dopravou s nutnosťou prestupu na uvedenej zastávke na pokračujúce spoje.

Prechod cez železničné priecestie bude umožnený len peším osobám.

Cestovanie v úseku L. Rovne, žel. stanica (smer č.2) do obcí D. Breznica, Lednica, H. Breznica a Zubák bude zabezpečené počas víkendu (23. a 24.10.2021) podľa doteraz platného cestovného poriadku (CP). Počas pracovných dní bude doprava vykonávaná podľa mimoriadneho CP zverejneného na výveskách, v autobusoch a www.sadtn.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

 

MIMORIADNY CESTOVNÝ PORIADOK

PLATNÝ OD 25.10.2021 (0,05hod.) PONDELOK do 27.10.2021 (do otvorenia žel. priecestia) STREDA