042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
03.08.2016

Časový predplatný lístok na MHD v Trenčíne

Vážení cestujúci,

v Kanceláriách predpredaja SAD Trenčín, a.s. máte možnosť vybaviť si časový predplatný lístok na MHD v Trenčíne.

Výhody:

1. Časový predplatný lístok platí počas 30, resp. 90 dní na neobmedzený počet ciest na MHD v Trenčíne.

2. Pri použití časového predplatného lístka uhradíte o 30 % nižšiu cenu cestovného na 1 cestu ako pri platbe dopravnou kartou.

3. Počas platnosti časového predplatného lístka nemusíte sledovať výšku finančnej hotovosti v dopravnej karte.

4. Elektronický nosič možno použiť ako časový predplatný lístok, ako i elektronickú peňaženku (dopravnú kartu) na nákup cestovného lístka pre spolucestujúceho, resp. dovozného lístka (pri nástupe prednými dverami autobusu).

5. Po nástupe do autobusu (prednými alebo strednými dverami) Vám stačí zaznamenať si na časový predplatný lístok cestu prostredníctvom čítacieho zariadenia.

6. Urýchlenie nastupovania a zjednodušenie cestovania.

Bližšie informácie získate v Kanceláriách predpredaja SAD Trenčín, a.s.