042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
29.06.2021

Prekrytie horných dýchacích ciest v autobusoch

V hromadnej doprave platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na základe platných opatrení v danom okrese.
Povinnosť sa nevzťahuje na:
- deti do 6 rokov veku,
- deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
- osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
- osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
 
ODPORÚČAME POUŽIVAŤ RUKAVICE
UPREDNOSTNIŤ PLATBU DOPRAVNOU KARTOU
ZÁKAZ SEDIEŤ NA SEDADLÁCH ZA VODIČOM