042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
31.03.2021

Klientske centrum Nové Mesto nad Váhom

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť oznamuje klientom úpravu prevádzkovej doby Klientskeho centra so sídlom Železničná 1155/32, Nové Mesto nad Váhom v termíne: 09.04.2021 (piatok) 10.00-12.00, 12.30-16.00 hodiny.