042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
26.03.2021

Cestovný poriadok prímestskej dopravy platný od 1.4.2021

Vážení cestujúci, od štvrtka 1.4.2020 dôjde k zmene cestovného poriadku prímestskej dopravy. Cestovný poriadok s novou platnosťou nájdete tu:

Cestovné poriadky – prímestská doprava

Od tohto termínu dôjde okrem zmien v časových polohách niektorých spojov aj k zmene názvov zastávok:

Ilava,,nem. na Ilava,,AS, nem.
Dubnica nad Váhom,,aut. st. ZŤS na Dubnica nad Váhom,,AS

V prípade vyhľadávania autobusového spojenia na webových stránkach (napr.www.cp.sk) je potrebné zadávať nové názvy zastávok.

 

Prímestská doprava bude naďalej jazdiť v prázdninovom režime s posilnením niektorých spojov tak, ako pred 1.4.2021.

Zmeny v časových polohách sa budú týkať spojov:

Linka 302405, spoj číslo 12, 22, 16,  3 - drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 302415, spoj číslo 37 od zastávky Lednické Rovne, námestie posunúť o 10 minút skôr až do konca. Spoj číslo 19 označiť znamienkom „x, 10“ a od zastávky Podvažie po zastávku Horovce, Jednota ho posunúť o 1 minútu skôr. Z pôvodného spoja číslo 37 vytvoriť nový spoj číslo 59  s označením „x, 38“, zrušiť zastavovanie na zastávke Lednické Rovne, ZŠ a od zastávky Lednické Rovne, námestie upraviť časy do 3 minút až do konca. Vytvoriť druhý nový spoj číslo 61 s označením „6, +, 32“v časoch spoja číslo 59.

Linka 302418, spoj číslo 56 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 302419, spoj číslo 5 posunúť o 2 minúty skôr v celom úseku.

Linka 303406, spoj číslo 5 zrušiť. U spoja číslo 31 zmeniť znamienko na „x, 27“ za zrušený spoj číslo 5. Spoj číslo 10 zrušiť. U spoja číslo 22 zmeniť znamienko na „x, 27“ za zrušený spoj číslo 10.

Linka 303407, spoj číslo 32 posunúť o 3 minúty skôr v celom úseku.  

Linka 304401, spoj číslo 31 zrušiť čas u T. č. 30 a od T. č. 19 posunúť o 2 minúty skôr až do konca. Spoj číslo 29od T.č.18 posunúť o 2 minúty skôr do konca. U spoja číslo 50 a 12 upraviť čas u T. č. 4 na 21,25 hod.

Linka 304410, spoj číslo 63 upraviť čas u T. č. 4 na 0535 hod. U spoja číslo 52 zmeniť znamienko „52“ na „27“. U spoja číslo 38 doplniť čas u T. č. 26 o 6,16 hod, doplniť čas u T. č. 27 o 6,18 hod., čas u T. č. 5 zmeniť na 6.20 hod a u T. č. 4 zmeniť čas na 6.23 hod.

Linka 304418, spoj číslo 3 zrušiť a u spoja číslo 1 doplniť časy zo zrušeného spoja, úprava doplnených časov od zastávky T. č. 26 na 6,15 až do konca spoja. U spoja číslo 4 a 2 posunúť časy o 2 minúty skôr v celom úseku.

Linka 306402, spoj číslo 45, 17, 44, 46 a 11 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 306404, spoj číslo 13, 1, 5, 17, 35, 33, 22, 16 a 8 drobné časové úpravy do 5 min.

Linka 306409, spoj číslo 105, 71 a 91 drobné časové úpravy do 5 minút. U spoja číslo 78 zrušiť zastavovanie na zastávke Považská Bystrica, TESCO a časové úpravy spoja do 5 min.

Linka 306412, spoj číslo 2, 9 a 16 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 306416, spoj číslo 80 časové úpravy do 5 min. U spoja číslo 27 upraviť  u T. č. 47 čas na 8.47 hod.

Linka 306417, spoj číslo 80, 2, 153, 50, 52  a 67 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308402, spoj číslo 41, 39 a 45 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308406, spoj číslo 2 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308407, spoj číslo 20, 5, 21, 12 a 4 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308408, spoj číslo 13 drobné časové úpravy do 5 minút.  Spoj číslo 20 upraviť od zastávky Ladce, Jednota o 2 minúty skôr, od zastávky Beluša, Stred o 5 minút skôr a od zastávky Beluša, Hlavy o 6 minút skôr.

Linka 308412, spoj číslo 23 zmeniť časy na 13,38 hod; 13,41 hod; 13,44 hod; 13,50 hod; 13,55 hod.

Linka 308414, spoj číslo 6, 25, 44, 39, 27, 41, 29 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 45 posunúť o 15 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 31 posunúť o 15 minút skôr v celom úseku.

Linka 308415, spoj číslo 6 zrušiť zastavovanie na zastávke Lúky, MŠ a doplniť zastavovanie na zastávke Lúky, KD. Spoj číslo 11 zrušiť zastavovanie na zastávke Lúky, MŠ a doplniť zastavovanie na zastávke Lúky, KD a drobné časové úpravy do 3 minút. Spoj číslo 25, drobné časové úprav do 5 minút. Spoj číslo 26 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 27 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 7 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Posuny sú na základe požiadavky starostu obce. Spoj číslo 3 posunúť o 1 minútu skôr v celom úseku. Spoj číslo 7 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku.  Spoj číslo 11 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku a drobné úpravy. Spoj číslo 25, 27,  6, 10, 14, 16, 22, 26 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 12 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku.

Linka 308416, spoj číslo 47 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku. Spoj číslo 43 posunúť o 20 minút neskôr v celom úseku a drobné časové  úpravy. Posuny sú na základe požiadavky starostu obce. Spoj číslo 63 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku. Spoj číslo 24, 103 a 101 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308417, spoj číslo 34 posunúť o 40 minút neskôr v celom úseku a zrušiť zastavovanie na zastávke Záriečie, kultúrny dom. Spoj číslo 45 posunúť o 10 minút skôr v celom úseku. Spoj číslo 49 posunúť o 5 minút neskôr v celom úseku.  Spoj číslo 4, 29 a 14 drobné časové úpravy do 5 minút. Spoj číslo 41 posunúť o 4 minúty neskôr v celom úseku.

Linka 308418, spoj číslo 27 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 308420, spoj číslo 7 drobné časové úpravy do 5 minút.

Linka 309405, spoj číslo 5 posunúť od zastávky Horná Súča, námestie po koniec o 4 minúty neskôr v celom úseku.

Linky 309411, spoj číslo 16 posunúť o 10 minút neskôr v celom úseku. Zabezpečiť prestup spoja číslo 5, linky 309422 v Trenčianskom Jastrabí, námestie na spoj číslo 16, linky 309411.

Linka 309425, spoj číslo  39, 43, 38 a 48 drobné časové úpravy do 5 minút

Linka 309431, spoj číslo 3 posunúť o 3 minúty neskôr v celom úseku.

Linka 309434, spoj číslo 2 označiť znamienkom „x, 6, 20“ a spoj číslo 4 označiť znamienkom „x, 27“.

Linka 309440, spoj číslo 54 od zastávky Slávnica, Jednota po zastávku Borčice posunúť časy o jednu minútu skôr.

Linka 309443, spoj číslo 54 zrušiť zastavovanie na zastávke Považská Bystrica, Orlove, Suchomel a drobné časové úpravy do 3 minút.

Linka 304402, spoj číslo 33 označiť „x, 11“ a nový spoj číslo 65 podľa spoja číslo 33 v „x, 10 o 24 minút neskôr v celom úseku.

Linka 302403, spoj číslo 4, drobné časové úpravy spoja (zrýchlenie)

Linka 306416, spoj číslo 5 posunúť o 5 minút skôr v celom úseku a drobné úpravy. Spoj číslo 77 drobné úpravy spoja do 7 minút (zrýchlenie).