042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
05.03.2021

Povinnosť nosiť respirátor FFP2 v autobusoch

Od 8. marca 2021 je povinnosť nosiť v hromadnej doprave respirátor FFP2.

Výnimku tvoria deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy a ostatní v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 99, §1 odst.4, ktorí používajú ochranné rúško.