042 / 43 26 321    |         |    

Logotype
03.03.2021

KLIENTSKE CENTRUM ILAVA – ZMENA SÍDLA OD 08.03.2021

Dňom 07.03.2021 dochádza k zrušeniu Klientskeho centra SAD Trenčín, a.s. so sídlom Štúrova 384/28, Ilava. Klientske centrum SAD Trenčín, a.s. bude od 08.03.2021 sídliť na adrese: Štúrova 2000/82, Ilava  (OC Idea). Dňa 05.03.2021 bude klientske centrum z prevádzkových dôvodov zatvorené.